joi, 19 august 2010

Întrebări drept financiar (18)

01. Consiliile locale pot micşora nivelul impozitelor şi taxelor locale prevăzut de Codul fiscal?

Răspuns:
Întrucât nivelul stabilit de Codul fiscal este unul minimal, menit să asigure un minim de resurse financiare comunităţilor locale, autorităţile locale nu pot stabili valabil impozite şi taxe locale sub cel prevăzut de Codul fiscal.

02. Consiliile locale pot majora cotele de impunere fixe sau maximale prevăzute de Codul fiscal?

Răspuns:
Da (controversat).

03. Care sunt cele două categorii de taxe pe care autorităţile administraţiei publice le pot reglementa veritabil?

Răspuns:

a) taxele speciale;
b) alte taxe locale.

04. Care este condiţia care justifică instituirea unei taxe locale?

Răspuns:
Necesitatea acoperirii cheltuielilor publice generate de funcţionarea unui serviciu public local, pre-existent sau nou-creat.

05. Care sunt etapele procedurii instituirii unei taxe speciale la nivelul administraţiei publice locale?

Răspuns:

a) crearea unui serviciu public local, în interesul persoanelor fizice şi juridice;
b) prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative, se stabilesc domeniile de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele locale, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes local pentru care se propun taxele respective;
c) stabilirea taxei speciale se face prin hotărâre a consiliului local;
d) la elaborarea hotărârii se va ţine seama de faptul că taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc de serviciile publice locale, respectiv de faptul că taxa specială va fi folosită numai pentru susţinerea cheltuielilor de înfiinţare, întreţinere şi funcţionare a serviciului public local căreia îi este asociată;
e) procedura instituirii unor taxe speciale este supusă controlului direct al contribuabililor, care pot formula contestaţii împotriva hotărârilor prin care s-au stabilit asemenea taxe;
f) încasarea taxelor speciale se face într-un cont distinct.

06. Definiţi serviciul public local

Răspuns:
Organismul creat de o autoritate a administraţiei publice locale, în vederea satisfacerii unui interes public local, beneficiind de o bază materială proprie, având funcţionari proprii, precum şi un regulament de organizare şi funcţionare.

07. Care sunt obiectivele pentru care se poate recurge la împrumuturi publice locale?

Răspuns:

a) realizarea de investiţii publice de interes local;
b) refinanţarea datoriei publice locale.

08. Care sunt instrumentele datoriei publice locale?

Răspuns:

a) titluri de valoare;
b) împrumuturi de la bănci comerciale sau de la alte instituţii de credit;
c) credite furnizor;
d) leasing financiar;
e) garanţie locală.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO