vineri, 27 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (26)

01. Ce este şi în ce constă avertismentul?

Răspuns:
Este sancţiunea contravenţională cea mai uşoară. Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârşite, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale. Se aplică în situaţiile în care fapta săvârşită prezintă un grad redus de pericol social, adică fapta este de o gravitate redusă.

02. În ce constă amenda contravenţională?

Răspuns:
Este sancţiunea specifică ce se aplică contravenientului şi constă într-o sumă de bani pe care trebuie să o plătească, cuantumul ei fiind determinat de gradul de pericol social al contravenţiei săvârşite.

03. Care este durata pentru care poate fi stabilită sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii?

Răspuns:
Maxim 300 de ore.

04. În ce constă caracterul sancţionator alternativ al obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

Răspuns:
Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii poate fi prevăzută numai în legi sau în ordonanţe ale Guvernului prin care se stabilesc şi se sancţionează anumite fapte ce constituie contravenţii. Se stabileşte întotdeauna alternativ cu amenda şi poate fi aplicată numai de instanţa de judecată.

05. Cum se execută concret sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii?

Răspuns:
Activitatea în folosul comunităţii se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi drumurilor, păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţilor, desfăşurarea de activităţi în folosul căminelor pentru copii şi bătrâni, al orfelinatelor, creşelor, grădiniţelor, şcolilor, spitalelor şi al altor aşezăminte social-culturale.

06. Cum poate fi atacată hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii?

Răspuns:
Nu se poate, hotărârea este irevocabilă.

07. Cum se face executarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii?

Răspuns:
Se pune în executare de către prima instanţă de judecată, prin emiterea unui mandat de executare.

08. Cine supraveghează executarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii?

Răspuns:
Primarul, cu sprijinul unităţii de poliţie.

09. Care este termenul de prescripţie pentru executarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii?

Răspuns:
2 ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a aplicat sancţiunea.

10. Care este cauza de neaplicare a sancţiunilor prevăzute în O.G. nr. 2/2001?

Răspuns:
Nu se aplică în cazul contravenţiilor săvârşite de militarii în termen.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO