joi, 12 august 2010

Alte întrebări la drept penal, partea generală II, 5

01. Enumeraţi formele pluralităţii de făptuitori

Răspuns:

a) pluralitatea naturală;
b) pluralitatea constituită;
c) pluralitatea ocazională (participaţia).

02. Definiţi pluralitatea naturală

Răspuns:
Există atunci când participarea a două sau mai multe persoane la săvârşirea faptei este cerută de chiar natura infracţiunii. Nu se cere ca toţi participanţii să acţioneze cu vinovăţie.

03. Definiţi pluralitatea constituită

Răspuns:
Există atunci când textul de incriminare sancţionează constituirea unei asocieri ori sprijinirea acesteia, dacă scopul celor ce s-au asociat constă în săvârşirea infracţiunii.

04. Definiţi pluralitatea ocazională

Răspuns:
Există atunci când două sau mai multe persoane, în baza unei legături subiective participă la săvârşirea unei infracţiuni cu acte materiale sau intelectuale, fără ca această participaţie să fie cerută de conţinutul natural sau legal al infracţiunii.

05. În ce calitate acţionează persoanele în cadrul participaţiei?

Răspuns:

a) autori
b) coautori
c) instigatori
d) complici.

06. Cum se diferenţiază persoanele din participaţie, în raport cu tipul actelor de executare?

Răspuns:
Autorul şi coautorii participă întotdeauna cu acte de executare.

Complicele poate participa cu acte materiale sau intelectuale.

Instigatorul participă cu acte intelectuale având ca rezultat determinarea autorului să treacă la săvârşirea faptei.

07. Definiţi autoratul

Răspuns:
Autorul este persoana care săvârşeşte, în mod nemijlocit, fapta prevăzută de legea penală.

08. Definiţi coautoratul

Răspuns:
Două sau mai multe persoane participă cu acte de executare la săvârşirea aceleiaşi infracţiuni.

09. Enumeraţi acţiunile care nu pot fi săvârşite în coautorat

Răspuns:

a) infracţiunile caracterizate de o pluralitate naturală sau constituită;
b) infracţiunile cu autor unic;
c) infracţiunile din culpă;
d) infracţiunile omisive.

10. Definiţi instigarea

Răspuns:
Determinarea cu intenţie a unei persoane să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală.

11. Clasificaţi instigarea în funcţie de rezultatul care îl produce

Răspuns:

a) perfectă (urmată de execuţie);
b) imperfectă (urmată de executare).

12. Cum se pedepseşte instigarea neurmată de executare?

Răspuns:
În cazul acesta, instigatorul săvârşeşte o infracţiune de sine-stătătoare. Această acţiune se pedepseşte cu o pedeapsă cuprinsă între minimul general al pedepsei şi minimul special prevăzut de lege la acţiunea la care s-a instigat.

În măsura în care legea prevede detenţiunea pe viaţă la infracţiunea la care s-a instigat, pedeapsa aplicabilă este închisoare între 2-10 ani.

Instigarea neurmată de executare nu se pedepseşte în situaţia în care pentru fapta la care s-a instigat, legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de până la 2 ani sau pedeapsă cu amendă.

Instigarea neurmată de executare se va sancţiona cu pedeapsa prevăzută pentru fapta efectiv comisă, dacă până în momentul desistării autorul a săvârşit o altă infracţiune.

13. Definiţi complicele

Răspuns:
Este persoana care, cu intenţie, înlesneşte sau ajută la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.

14. Clasificaţi complicitatea în raport cu modalităţile de realizare

Răspuns:

a) complicitatea materială (procurarea de către complice a mijloacelor de săvârşire a infracţiunilor, prin înlăturarea unor piedici pe care le-ar putea întâmpina autorul ori prin ajutarea acestuia în orice mod);
b) complicitatea intelectuală (se realizează prin întărirea rezoluţiei infracţionale a autorului, fie prin încurajări, fie prin asistarea în timpul săvârşirii faptei, fie prin promisiunea anterioară sau concomitentă de tăinuire sau de favorizare).

15. Ce este complicitatea negativă?

Răspuns:
Se realizează atunci când complicele asistă la săvârşirea acţiunii de către autor, fără ca între ei să existe o legătură subiectivă. Nu se pedepseşte în dreptul românesc.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO