joi, 12 august 2010

Alte întrebări la drept penal, partea generală II, 4

01. Definiţi recidiva

Răspuns:
Există recidivă pentru persoana fizică atunci când, după condamnarea sau executarea unei pedepse mai mari de 6 luni ori a cel puţin trei pedepse de până la 6 luni, inculpatul săvârşeşte o nouă infracţiune sancţionată cu detenţiunea pe viaţă sau cu închisoarea mai mare de un an.

02. Care sunt formele de vinovăţie sub care trebuie să se prezinte recidiva?

Răspuns:
Toate infracţiunile să fie fapte intenţionate sau cel puţin praeterintenţionate.

03. Clasificaţi recidiva în funcţie de natura infracţiunilor

Răspuns:

a) recidivă generală (existenţa ei nu este condiţionată de natura infracţiunilor comise);
b) recidivă specială (existenţa ei este condiţionată de săvârşirea unor infracţiuni de acelaşi fel).

04. Clasificaţi recidiva în funcţie de intervalul de timp scurs între infracţiunile din structura recidivei

Răspuns:

a) recidiva perpetuă sau permanentă (existenţa ei se reţine indiferent care e intervalul de timp scurs între cele două infracţiuni);
b) recidiva temporară (existenţa ei se reţine doar dacă infracţiunea este săvârşită într-un anumit interval de timp după prima condamnare).

05. Clasificaţi recidiva în funcţie de gravitatea condamnării pentru prima infracţiune

Răspuns:

a) recidiva absolută (existenţa ei nu e condiţionată de gravitatea primei condamnări);
b) recidiva relativă (existenţa ei e condiţionată de o anumită gravitate a condamnării pronunţată pentru infracţiunea anterioară).

06. Clasificaţi recidiva în funcţie de locul unde s-a aplicat pedeapsa definitivă ce formează primul termen al recidivei

Răspuns
:
a) recidivă naţională sau teritorială;
b) recidivă internaţională.

07. Clasificaţi recidiva în funcţie de tratamentul sancţionator

Răspuns:

a) recidivă cu efect unic (se aplică acelaşi tratament penal atât pentru infractorul la prima recidivă, cât şi pentru cel care a perseverat în recidivă);
b) recidivă cu efect progresiv (la fiecare nouă recidivă se agravează pedeapsa recidivistului);
c) recidivă cu regim sancţionator unic (acelaşi regim de sancţionare pentru toate modalităţile recidivei);
d) recidivă cu regim sancţionator diferenţiat (regim de sancţionare diferit pentru modalităţile recidivei).

08. Clasificaţi recidiva în funcţie de momentul săvârşirii celei de-a doua infracţiuni

Răspuns:

a) recidiva postcondamnatorie;
b) recidiva postexecutorie.

09. Clasificaţi recidiva în funcţie de gravitatea condamnării sau condamnărilor care formează primul termen al recidivei

Răspuns:

a) recidiva mică;
b) recidiva mare.

10. Definiţi recidiva mare postcondamnatorie

Răspuns:
Există atunci când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapa închisorii mai mare de 6 luni, cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie, înainte de începerea executării, în timpul executării acesteia sau în stare de evadare, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru a doua infracţiune este închisoarea mai mare de un an.

11. Enumeraţi condiţiile referitoare la primul termen al recidivei mari postcondamnatorii

Răspuns:

a) să fie vorba de o infracţiune intenţionată sau praeterintenţionată;
b) pedeapsa aplicată pentru acest prim termen să fie închisoare mai mare de 6 luni;
c) hotărârea de condamnare pentru infracţiunea de la primul termen să fie definitivă;
d) condamnarea aplicată pentru acest prim termen al recidivei să nu se includă în cele din art. 38 C.pen. (infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii, infracţiuni săvârşite din culpă, infracţiuni amnistiate, faptele care nu mai sunt prevăzute de legea penală, condamnările pentru care a intervenit reabilitarea, condamnările în privinţa cărora s-a împlinit termenul de reabilitare).

12. Enumeraţi condiţiile referitoare la cel de-al doilea termen al recidivei mari postcondamnatorii

Răspuns:

a) infracţiunile ce comun acest termen să fie fapte intenţionate sau cel puţin praeterintenţionate;
b) pedeapsa prevăzută de lege pentru această infracţiune să fie detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de un an;
c) noua infracţiune să fie săvârşită după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare pentru infracţiunea ce constituie primul termen, dar înainte de începerea executării pedepsei, în cursul executării acesteia sau în stare de evadare;
d) condamnarea să nu se includă în cele din art. 38 C.pen. (infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii, infracţiuni săvârşite din culpă, infracţiuni amnistiate, faptele care nu mai sunt prevăzute de legea penală, condamnările pentru care a intervenit reabilitarea, condamnările în privinţa cărora s-a împlinit termenul de reabilitare).

13. Cum se face sancţionarea recidivei mari postcondamnatorii?

Răspuns:
Cumulul juridic, iar sporul aplicabil este de până la 7 ani.

14. Definiţi recidiva mică postcondamnatorie

Răspuns:
Există atunci când, după condamnarea la cel puţin trei pedepse de până la 6 luni pentru infracţiuni intenţionate, infractorul săvârşeşte o nouă infracţiune intenţionată, sancţionată de lege cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau cu închisoare mai mare de un an.

15. Cum se sancţionează recidiva mică postcondamnatorie?

Răspuns:
Regulile de sancţionare sunt identice cu cele de la recidiva mare postcondamnatorie.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO