duminică, 8 august 2010

Întrebări la dreptul familiei (XIX)

01. Definiţi obligaţia legală de întreţinere între soţi.

Răspuns:
Este îndatorirea cu caracter reciproc, izvorâtă din lege şi întemeiată pe instituţia căsătoriei, de a-şi asigura unui altuia cele necesare existenţei.

02. Care este cuantumul maxim al obligaţiei de întreţinere dintre soţi?

Răspuns:
O treime din venitul net din muncă al soţului obligat la plată.

03. Care este cuantumul maxim al întreţinerii acordată soţului plus cea datorată copiilor?

Răspuns:
Jumătate din venitul net din muncă al soţului obligat la plată.

04. Care este soarta obligaţiei de întreţinere între foştii soţi dacă creditorul se recăsătoreşte? Dar în cazul recăsătoririi debitorului?

Răspuns:
Dreptul de întreţinere al fostului soţ se stinge prin recăsătorire. Obligaţia de a da întreţinere subzistă chiar dacă debitorul se recăsătoreşte.

05. Care este durata în care poate beneficia de întreţinere fostul soţ culpabil de divorţ? Dar cel nevinovat, sau în egală măsură vinovat?

Răspuns:
Creditorul, fost soţ exclusiv culpabil de divorţ, are un drept la întreţinere limitat în timp la un an de zile, socotit de la data desfacerii căsătoriei.

Fostul soţ în a cărui sarcină nu s-a reţinut vreo vină în disrupţia căsătoriei, precum şi cel în egală măsură vinovat, poate beneficia de întreţinere pe o durată nedeterminată.

06. De la ce dată se datorează întreţinerea?

Răspuns:
Dreptul la întreţinere şi, corelativ, obligaţia de a da întreţinere iau naştere de îndată ce sunt întrunite cerinţele cumulative stabilite de lege: starea de nevoie a creditorului şi existenţa mijloacelor materiale ale debitorului (data înregistrării cererii de chemare în judecată, adică data când s-a cerut întreţinerea).

07. De la ce dată se naşte obligaţia de întreţinere a părintelui care nu va creşte copiii, în urma divorţului?

Răspuns:
De la data introducerii cererii de divorţ, cererea privind stabilirea pensiei de întreţinere fiind accesorie cererii principale.

08. Care sunt plafoanele maximale din câştigul din muncă al celui obligat, în cazul obligaţiei de întreţinere a părintelui pentru copii?

Răspuns:

a) până la o pătrime pentru un copil;
b) până la o treime pentru doi copii;
c) până la jumătate pentru trei sau mai mulţi copii.

09. În ce constă obligaţia de întreţinere a minorului la a cărui întreţinere a contribuit soţul părintelui firesc? Există o corespondenţă a ei într-o obligaţie a copilului de întreţinere faţă de părintele vitreg?

Răspuns:
Soţul care a contribuit la întreţinerea copilului firesc al celuilalt soţ, în mod efectiv şi alături de părintele firesc, este obligat să continue a da întreţinere copilului cât timp acesta este minor, însă numai dacă părinţii săi fireşti au murit, sunt dispăruţi ori se află în nevoie.

La rândul său, copilul întreţinut timp de cel puţin 10 ani poate fi obligat la întreţinerea părintelui vitreg.

10. În ce constă dreptul la întreţinere al descendentului major aflat în continuarea studiilor?

Răspuns:
Părinţii sunt obligaţi a da întreţinere copiilor deveniţi majori şi aflaţi în continuarea studiilor până la terminarea studiilor, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani.

11. Care este instanţa competentă pentru soluţionarea cauzelor legate de obligaţia de întreţinere?

Răspuns:
Judecătoria, atât cea de la domiciliul pârâtului, cât şi cea de la domiciliul reclamantului (competenţă teritorială alternativă).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO