miercuri, 11 august 2010

Întrebări drept fiscal (IV)

01. Ce este sistemul veniturilor bugetare?

Răspuns:
Totalitatea resurselor băneşti – instituite prin lege – care contribuie la constituirea fondurilor băneşti ale statului, alcătuind veniturile generale ale statului.

02. Care sunt categoriile în care se grupează veniturile bugetare realizate de la persoanele juridice?

Răspuns:

a) venituri fiscale;
b) venituri nefiscale.

03. Care este provenienţa veniturilor fiscale?

Răspuns:

a) impozite directe;
b) impozite indirecte;
c) contribuţii.

04. Exemplificaţi formele de prezentare a veniturilor nefiscale.

Răspuns:

a) vărsăminte din veniturile instituţiilor publice sau din profitul net al regiilor autonome;
b) dividende pentru participarea statului la capitalul social al societăţilor comerciale;
c) taxe de brevete, de invenţii şi de înregistrarea mărcilor;
d) taxe de metrologie;
e) taxe pentru folosirea drumurilor;
f) taxe şi alte venituri în legătură cu protecţia mediului înconjurător;
g) alte venituri.

05. Ce sunt veniturile bugetare din punct de vedere economico-financiar?

Răspuns:
Formele valorice concrete prin intermediul cărora o parte din venitul naţional este concentrată la dispoziţia statului.

06. Ce sunt veniturile bugetare din punct de vedere juridic?

Răspuns:
Obligaţii băneşti stabilite în mod unilateral, prin acte normative, în sarcina tuturor persoanelor juridice şi fizice care realizează venituri impozabile sau care deţin bunuri taxabile. Concomitent, veniturile bugetare reprezintă creanţe de încasat de către stat sau unităţile administrativ-teritoriale.

07. Enumeraţi elementele comune ale oricăror venituri bugetare.

Răspuns:

a) denumirea venitului bugetar;
b) debitorul sau subiectul impunerii;
c) obiectul sau materia impozabilă;
d) unitatea de evaluare;
e) unitatea de impunere;
f) asieta (modul de aşezare a venitului);
g) perceperea venitului bugetar;
h) termenul de plată;
i) înlesnirile;
j) drepturile şi obligaţiile debitorilor;
k) răspunderea debitorilor;
l) calificarea venitului bugetar.

08. Ce este denumirea venitului bugetar?

Răspuns:
O denumire generică în raport cu natura sa economico-financiară şi juridică, denumire prin care se face deosebirea între diferitele categorii de venituri bugetare.

09. Cine este subiectul impunerii?

Răspuns:
Persoana fizică sau juridică care datorează un impozit sau o taxă.

10. Ce este obiectul sau materia impozabilă?

Răspuns:
Veniturile sau bunurile impozabile. Pot constitui obiect al impunerii actele sau serviciile înfăptuite de organele statului.

11. Ce este unitatea de evaluare a impozitului?

Răspuns:
Elementul care exprimă cuantumul unitar al venitului bugetar în raport cu baza sa de calcul.

12. Când se foloseşte cota fixă?

Răspuns:
Baza de calcul o formează anumite obiecte, fapte sau acte juridice. Ex: suprafaţa de teren, capacitatea cilindrică a autovehiculelor, obţinerea unei autorizaţii, eliberarea unui act, etc.

13. Când se foloseşte cota procentuală?

Răspuns:
Când obiectul impozitului îl constituie o sumă de bani.

14. De câte feluri este cota procentuală?

Răspuns:

a) progresivă;
b) proporţională;
c) regresivă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO