miercuri, 11 august 2010

Întrebări drept fiscal (IX)

01. Enumeraţi principalele repere ale procedurii de modificare şi completare a Codului fiscal

Răspuns:

a) orice modificare sau completare se poate face numai prin lege;
b) iniţiativa pentru modificarea sau completarea Codului fiscal sau a Codului de procedură fiscală trebuie să se concretizeze prin promovarea unui proiect de lege de către Guvern sau a unei propuneri legislative de către deputaţi sau senatori;
c) dezbaterea şi adoptarea proiectului de lege sau a propunerii legislative trebuie să se facă cât mai repede posibil.

02. Care este raportul dintre prevederile Codului fiscal şi alte dispoziţii cuprinse în alte acte normative?

Răspuns:
În materie fiscală, prevederile Codului fiscal prevalează asupra oricăror dispoziţii cuprinse în alte acte normative.

03. Care este raportul dintre dispoziţiile Codului fiscal şi prevederile actelor internaţionale la care România este parte?

Răspuns:
Dispoziţiile Codului fiscal se subordonează prevederilor oricăror acte internaţionale la care România este parte, ceea ce înseamnă că ori de câte ori va exista un conflict între o normă a Codului şi o prevedere cuprinsă într-un tratat semnat de România, soluţia va fi aplicarea fără ezitare a normei internaţionale.

04. Care sunt categoriile de contribuabili debitoare ale impozitului pe profit?

Răspuns:

a) persoanele juridice române;
b) persoanele juridice străine;
c) asocierile fără personalitate juridică

05. Enunţaţi teoria sediului social real.

Răspuns:
Potrivit acestei teorii, naţionalitatea societăţii este determinată de cea a persoanelor care dispun de o anumită putere la nivelul societăţii (asociaţii, membrii organelor de gestiune sau de supraveghere, persoanele care deţin capital social).

06. Cine sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit?

Răspuns:

a) trezoreria statului şi Banca Naţională a României;
b) instituţiile publice;
c) persoanele juridice române care plătesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
d) fundaţiile române constituite ca urmare a unui legat;
e) cultele religioase;
f) instituţiile de învăţământ particular acreditate sau autorizate;
g) asociaţiile de proprietari ori asociaţiile de locatari legal constituite;
h) organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi patronale, etc.

07. Care este cota de impunere în România?

Răspuns:
16%

08. Cât reprezintă în medie impozitele şi taxele raportat la profitul comercial al societăţii?

Răspuns:
În România, impozitele şi taxele reprezintă în medie 46,9% din profitul comercial al societăţii.

09. Care este formula de determinare a venitului impozabil?

Răspuns:
Profitul impozabil = (venituri din orice sursă – venituri neimpozabile) – (cheltuieli deductibile + cheltuieli nedeductibile).

10. Definiţi provizioanele sau rezervele.

Răspuns:
Provizioanele sau rezervele sunt anumite sume de bani care sunt indisponibilizate, în temeiul legii sau a unei decizii a contribuabilului fundamentată pe o dispoziţie a legii, cu scopul de a acoperi producerea unor riscuri de natură financiară, şi sunt considerate ca fiind cheltuieli deductibile.

11. Ce este amortizarea fiscală?

Răspuns:
Procedeul tehnico-financiar de recuperare a cheltuielilor aferente achiziţionării, producerii, construirii, asamblării, instalării sau îmbunătăţirii unor mijloace fixe amortizabile. Recuperarea, din punct de vedere fiscal, a acestor cheltuieli se face prin deducerea amortizării, în condiţiile strict reglementate de lege, pentru o perioadă mai mare decât anul fiscal în care aceste cheltuieli ar fi fost în mod normal deductibile.

12. Enumeraţi metodele de amortizare

Răspuns:

a) amortizare liniară;
b) amortizare degresivă;
c) amortizare accelerată.

13. Care este regimul pierderii fiscale anuale?

Răspuns:
Pierderea fiscală anuală, determinată prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile ce se vor realiza în următorii cinci ani consecutivi.

14. Care sunt sistemele de reportare a pierderilor fiscale şi pentru care a optat Codul fiscal român?

Răspuns:

a) carry forward – presupune imputarea pierderilor fiscale asupra beneficiilor ulterioare, în interiorul unui anumit interval de timp;
b) carry back – permite imputarea pierderilor fiscale şi asupra profitului din exerciţiilor anterioare.

Codul fiscal român a optat pentru prima variantă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO