miercuri, 11 august 2010

Întrebări drept fiscal (VII)

01. Definiţi impozitarea directă

Răspuns: Forma legală de prelevare la buget a unor sume de bani, colectate în mod direct şi în raport cu mărimea veniturilor realizate şi a bunurilor sau a altor valori deţinute, într-o perioadă de timp determinată, de către contribuabilii determinaţi şi desemnaţi prin legislaţia fiscală.

02. Clasificaţi impozitele directe

Răspuns:

a) impozite pe venit;
b) impozite pe avere.

03. Clasificaţi şi definiţi sistemele de impunere a veniturilor persoanelor fizice.

Răspuns:

a) impunerea separată – se realizează prin instituirea mai multor impozite, fiecare vizând veniturile dintr-o anumită sursă;
b) impunerea globală – constă în cumularea veniturilor realizate de o persoană fizică, din diverse surse, şi supunerea lor unui singur impozit.

04. Cum se determină venitul impozabil al societăţilor comerciale?

Răspuns:
Din veniturile brute determinate pe baza rezultatelor de bilanţ ale activităţii desfăşurate de societate, la care se adaugă rezultatele aferente stocurilor, veniturile din câştiguri de capital, dobânzile la conturile curente etc. – se deduc cheltuielile aferente activităţii desfăşurate, amortismentul, dobânzile plătite, prelevările la fondul de rezervă şi la alte fonduri speciale, eventual prelevări în scopuri social-culturale etc., obţinându-se astfel beneficiul sau profitul net al respectivei entităţi colective.

05. Clasificaţi beneficiile societăţilor comerciale

Răspuns:

a) beneficiile societăţii înainte de repartizare;
b) beneficiile distribuite asociaţilor (dividende);
c) beneficiile rămase la dispoziţia societăţii comerciale.

06. Clasificaţi impozitul pe avere

Răspuns:

a) impozitul stabilit asupra averii (plătit în raport cu mărimea venitului produs de averea respectivă);
b) impozitul pe substanţa averii (perceput în raport de valoarea estimată a averii).

07. Definiţi impozitul pe circulaţia averii

Răspuns:
Are ca obiect al impunerii transferul dreptului de proprietate asupra anumitor bunuri de la o persoană la alta. Ex: taxe de timbru, taxe de înregistrare.

08. În ce constă dubla impunere?

Răspuns:
Situaţia în care un anumit venit sau avere face obiectul impunerii atât în statul de origine al debitorului, cât şi în cel pe teritoriul căruia s-a realizat venitul ori se află bunurile impozabile (statul de reşedinţă).

09. Enumeraţi principiile consacrate evitării dublei impuneri

Răspuns:

a) principiul nediscriminării fiscale (statele semnatare ale convenţiei pentru evitarea dublei impuneri se angajează să nu aplice faţă de rezidenţii celuilalt stat contractant, dispoziţii normative mai împovărătoare decât cele aplicabile propriilor lor contribuabili);
b) principiul impunerii (statul de origine calculează impozitul pornind de la suma totală a veniturilor subiectului impozabil, inclusiv asupra celor care provin din statul de reşedinţă şi care sunt impozabile în acest din urmă stat, din impozitul care este astfel stabilit se deduce suma care a fost plătită în celălalt stat, diferenţa reprezentând obligaţia de plată a contribuabilului faţă de statul al cărui resortisant este);
c) principiul scutirii de impozit (statul de reşedinţă impune numai acele venituri care, potrivit convenţiei, sunt obţinute şi impozabile în acest stat, scutind de impunere veniturile realizate şi impozabile în statul de origine al plătitorului).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO