duminică, 22 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (02)

01. Ce se înţelege prin autoritate sau instituţie publică?

Răspuns:
Orice autoritate sau instituţie ce utilizează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativă este acţionar unic sau majoritar.

02. Ce este informaţia de interes public?

Răspuns:
Orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

03. Care este termenul în care au obligaţia să răspundă autorităţile şi instituţiile publice la solicitarea informaţiilor de interes public?

Răspuns:
10 zile sau, după caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

04. În câte zile se motivează şi se comunică refuzul comunicării?

Răspuns:
5 zile de la primirea petiţiilor.

05. Care sunt scopurile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică?

Răspuns:

a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţeni;
b) să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.

06. Care sunt principiile care stau la baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică?

Răspuns:

a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
c) participarea activă a cetăţenilor la luarea de decizii administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

07. Care este sancţiunea pentru fapta funcţionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la şedinţele publice sau împiedică implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public?

Răspuns:
Această faptă constituie abatere disciplinară, ce se sancţionează fie potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, fie potrivit legislaţiei muncii.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO