sâmbătă, 14 august 2010

Întrebări drept financiar (05)

01. Care este structura sistemului bugetar din România?

Răspuns:

a) bugetul de stat;
b) bugetul asigurărilor sociale de stat;
c) bugetele fondurilor speciale;
d) bugetul trezoreriei statului;
e) bugetele instituţiilor publice autonome;
f) bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat;
g) bugetele instituţiilor publice finanţate integral din fonduri proprii;
h) bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice;
i) bugetul fondurilor externe nerambursabile;
j) bugetele locale.

02. Care este relaţia dintre sintagmele “sistem bugetar” şi “buget public naţional”?

Răspuns:
Sinonimie.

03. Definiţi bugetul public naţional

Răspuns:
Planul financiar al statului prin care sunt prevăzute veniturile şi cheltuielile publice pentru o perioadă determinată de timp.

04. În ce constă importanţa bugetului de stat în cadrul sistemului finanţelor publice?

Răspuns:

a) bugetul participă în mod direct la îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor statului, fiind instrumentul esenţial prin intermediul căruia se exercită atribuţiile autorităţilor publice centrale şi locale;
b) bugetul asigură autonomia reală a colectivităţilor locale constituite în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale;
c) bugetul garantează realizarea efectivă a protecţiei sociale a unor categorii importante de persoane din rândul populaţiei;
d) bugetul asigură echilibrul financiar, monetar şi valutar al statului;
e) bugetul are un însemnat rol stabilizator al economiei naţionale.

05. Care este conţinutul bugetului public naţional?

Răspuns:

a) venituri publice;
b) cheltuieli publice.

06. Care sunt cele două tipuri de venituri publice bugetare?

Răspuns:

a) venituri ordinare (în principal impozite, taxe şi contribuţii la care se adaugă veniturile obţinute de stat de la întreprinderile şi domeniile sale);
b) venituri extraordinare (la care statul apelează în cazuri excepţionale: împrumuturile de stat, suplimentarea masei monetare aflate în circulaţie, înstrăinarea unor bunuri din proprietatea privată sau chiar a unei părţi din rezervele de aur ale statului).

07. Ce sunt cheltuielile publice bugetare?

Răspuns:
Modalităţi de repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti bugetare, în vederea satisfacerii trebuinţelor generale ale societăţii.

08. Care sunt cele două mari categorii în care se împart cheltuielile bugetare?

Răspuns:

a) cheltuieli curente;
b) cheltuieli de capital.

09. Care sunt grupele componente ale cheltuielilor curente?

Răspuns:

a) cheltuieli de personal;
b) cheltuieli materiale pentru servicii.

10. Care sunt destinaţiile cheltuielilor de capital?

Răspuns:

a) cheltuieli de investiţii;
b) cheltuieli pentru rezerva de stat.

11. Enumeraţi factorii care determină creşterea cheltuielilor bugetare

Răspuns:

a) sporul demografic şi creşterea exigenţelor populaţiei vis-à-vis de societate;
b) sporirea cheltuielilor militare;
c) creşterea numerică a aparatului de stat şi înzestrarea acestuia cu mijloace moderne de acţiune;
d) dezvoltarea reţelei de instituţii publice (de învăţământ, sănătate şi cultură), organizarea şi dezvoltarea sistemului de asigurări, asistenţă socială şi protecţie socială;
e) dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea gospodăririi locale, sistematizarea teritoriului şi protecţia mediului înconjurător.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO