vineri, 13 august 2010

Alte întrebări la drept penal, partea generală II, 12

01. Definiţi măsurile educative

Răspuns:
Sancţiuni de drept penal care se aplică minorilor care au comis o infracţiune a cărei gravitate nu necesită sancţionarea cu o pedeapsă.

02. Enumeraţi măsurile educative

Răspuns:

a) mustrarea;
b) libertatea supravegheată;
c) internarea într-un centru de reeducare;
d) internatea într-un institut medical-educativ.

03. Definiţi mustrarea

Răspuns:
Dojenirea minorului, arătându-i-se pericolul social al faptei săvârşite, sfătuindu-l să se poarte în aşă fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia că dacă va săvârşi din nou o infracţiune, se va lua faţă de el o măsură mai severă sau i se aplică o pedeapsă.

04. Definiţi libertatea supravegheată

Răspuns:
Lăsarea minorului în libertate pe timp de un an, sub supraveghere deosebită. Este exercitată de părinţii minorului, adoptator sau totore. Nu se poate dispune dacă în momentul judecării minorul a împlinit deja 17 ani.

05. Enumeraţi cauzele de revocare a măsurii libertăţii supravegheate

Răspuns:

a) dacă minorul se sustrage de la supraveghere;
b) dacă are purtări rele;
c) dacă săvârşeşte din nou o faptă prevăzută de legea penală;
d) dacă săvârşeşte o infracţiune.

06. Definiţi internarea într-un centru de reeducare

Răspuns:
Se ia în scopul reeducării minorului în privinţa căruia celelalte măsuri educative sunt neîndestulătoare. Durata este nedeterminată, putând fi prelungită cu cel mult doi ani după ajungerea la majorat.

07. Definiţi internarea într-un institut medical-educativ

Răspuns:
Se ia faţă de minorul care, din cauza stării sale fizice sau psihice, are nevoie de un tratament medical şi de un regim special de educaţie.

08. În ce condiţie se poate face revocarea liberării sau internării minorului?

Răspuns:
Dacă în perioada internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ ori a liberării înainte de a deveni major, minorul săvârşeşte din nou o infracţiune pentru care se apreciază că este cazul să i se aplice pedeapsa închisorii, instanţa revocă internarea.

09. Care sunt pedepse aplicabile minorilor?

Răspuns:

a) închisoarea;
b) amenda.

Pedepsele complementare nu se aplică în cazul minorilor.

10. Care sunt caracteristicile pedepsei cu închisoarea în cazul minorilor?

Răspuns:
Pedeapsa închisorii ce se poate aplica minorului este cea prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, dar limitele se reduc la jumătate. Minimul pedepsei nu poate scădea sub minimul general de 15 zile. În niciun caz minimul pedepsei nu va depăşi 5 ani.

11. Se poate aplica minorului pedeapsa detenţiunii pe viaţă?

Răspuns:
Nu.

12. Care este situaţia amenzii în cazul minorilor?

Răspuns:
Limitele prevăzute de lege pentru infracţiunea comisă se vor reduce la jumătate, dar fără a depăşi minimul general al pedepsei.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO