marți, 24 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (10)

01. Definiţi contractul de achiziţii publice

Răspuns:
Contract sinalagmatic, cu titlu oneros, cu caracter solemn şi comutativ, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

02. Care sunt formele sub care se prezintă contractul de achiziţii publice?

Răspuns:

a) contractul de lucrări (are ca obiect execuţia unei construcţii);
b) contractul de furnizare (are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare);
c) contractul de servicii (are ca obiect prestarea unuia sau a mai multor servicii de către un particular în favoarea unei autorităţi publice).

03. Cum se numesc părţile între care se încheie contractul de achiziţie publică?

Răspuns:

a) o autoritate contractantă;
b) unul sau mai mulţi operatori economici.

04. Enumeraţi procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică

Răspuns:

a) licitaţia deschisă;
b) licitaţia restrânsă;
c) dialogul competitiv;
d) negocierea;
e) cererea de oferte.

05. Definiţi licitaţia deschisă

Răspuns:
Procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta.

06. Definiţi licitaţia restrânsă

Răspuns:
Procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a-şi depune oferta.

07. Definiţi dialogul competitiv

Răspuns:
Procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală.

08. Definiţi negocierea

Răspuns:
Procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia.

09. De câte feluri este negocierea?

Răspuns:

a) negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
b) negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

10. Definiţi cererea de oferte

Răspuns:
Procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economici.

11. Care sunt modalităţile speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică?

Răspuns:

a) acordul-cadru;
b) sistemul de achiziţie dinamic.

12. Ce este SEAP?

Răspuns:
Sistemul electronic de achiziţii publice, adică sistemul informatic de utilitate publică accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO