sâmbătă, 7 august 2010

Întrebări drept internaţional public (XXX)

01. Ce sunt canalele internaţionale?

Răspuns:
Sunt căi artificiale de navigaţie, construite pe teritorii statale, în vederea facilitării navigaţiei şi ameliorării comunicaţiilor.

02. Ce este spaţiul aerian?

Răspuns:
Coloana de aer situată deasupra teritoriului terestru şi a mării teritoriale.

03. Care este distincţia între aeronave operată de tratate?

Răspuns:

a) aeronave de stat;
b) aeronave civile.

04. Care sunt libertăţile recunoscute de Convenţia de la Chicago?

Răspuns:

a) libertatea de tranzit fără escală;
b) libertatea de a ateriza pe teritoriul statal din motive necomerciale.

05. Care sunt libertăţile comerciale stipulate prin Acordul privind transportul aerian internaţional?

Răspuns:

a) dreptul de a debarca pasageri, efecte poştale şi mărfuri provenind din ţara de înmatriculare a aeronavei;
b) dreptul de a îmbarca aceleaşi bunuri dacă sunt destinate ţării de înmatriculare a aeronavei;
c) dreptul de a îmbarca şi debarca bunurile menţionate mai sus, destinate oricărei ţări sau provenind din orice ţară.

06. Care sunt competenţele Organizaţiei pentru Aviaţia Civilă Internaţională?

Răspuns:

a) competenţe de reglementare (norme numite standarde şi practici recomandate);
b) competenţa de a încheia acorduri internaţionale;
c) competenţa jurisdicţională a reglementării diferendelor legate de interpretarea sau aplicarea Convenţiei de la Chicago.

07. Care este principiul care guvernează regimul juridic al spaţiului aerian şi cum se exercită acesta?

Răspuns:
Principiul suveranităţii. În exerciţiul acestuia, statele pot intercepta aeronavele care survolează teritoriul fără consimţământul lor şi le pot constrânge să aterizeze.

Faptul de a pătrunde în spaţiul aerian naţional în absenţa consimţământului se analizează ca ilicit internaţional, iar dreptul de a intercepta aeronavele civile care au pătruns nepermis în spaţiul aerian este un drept necontestat al statului lezat.

08. Care sunt normele juridice fundamentale care guvernează regimul juridic al spaţiului extra-atmosferic?

Răspuns:

a) interdicţia de a apropria spaţiul, Luna şi celelalte corpuri cereşti prin proclamarea suveranităţii, utilizare sau ocupaţie ori prin orice alt mijloc;
b) instituirea unei libertăţi generale de explorare şi utilizare a spaţiului, a Lunii şi a celorlalte corpuri cereşti.

09. Care sunt libertăţile specifice legate de activităţile spaţiale?

Răspuns:

a) libertatea de lansare;
b) libertatea de utilizare a orbitelor;
c) libertatea de acces şi staţionare pe Lună şi pe celelalte corpuri cereşti.

10. Care sunt limitările libertăţii de utilizare a spaţiului?

Răspuns:

a) o limitare generală (prin care se interzic utilizările care nu sunt conforme dreptului internaţional);
b) o limitare specială (care decurge din principiul utilizării paşnice a spaţiului şi interzice plasarea pe orbite în jurul pământului a obiectelor spaţiale purtătoare de arme nucleare şi alte arme de distrugere în masă.

11. Ce este statul de lansare?

Răspuns:
Conceptul acoperă două realităţi distincte:
a) statul care lansează obiectul spaţial sau care face ca obiectul să fie lansat;
b) statul al cărui teritoriu sau ale cărui instalaţii servesc lansării obiectului spaţial.

12. Ce este teledetectarea?

Răspuns:
Numită şi teleobservare, constă în observarea din spaţiu a suprafeţei terestre, bazată pe proprietăţile undelor electromagnetice.

13. Care este organizaţia universală cu competenţe în materia telecomunicaţiilor?

Răspuns:
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, instituţie specializată a ONU din anul 1949, cu sediul central la Geneva.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO