sâmbătă, 7 august 2010

Întrebări drept internaţional public (XXXI)

01. Care este situaţia cantitativă a cadrului normativ privind dreptul mediului?

Răspuns:
Numărul tratatelor privind mediul este de ordinul sutelor, cadrul normativ fiind supradimensionat.

02. Care este criteriul de clasificare al statelor dezvoltate vs. state în curs de dezvoltare?

Răspuns:
Produsul intern brut per capita.

03. Care sunt principiile Declaraţiei de la Rio?

Răspuns:

a) principiul dezvoltării durabile;
b) principiul responsabilităţii comune dar diferenţiate;
c) principiul “poluatorul plăteşte”;
d) principiul precauţiei.

04. În ce constă principiul dezvoltării durabile?

Răspuns:
Presupune satisfacerea echitabilă a nevoilor care privesc dezvoltarea şi mediul generaţiilor prezente şi viitoare.

05. În ce constă principiul no harm?

Răspuns:
Niciun stat nu are dreptul să folosească teritoriul său, sau să permită folosirea teritoriului său, într-o manieră care să producă prejudicii altui stat, persoanelor sau proprietăţilor aflate pe teritoriul altui stat.

06. În ce constă principiul precauţiei?

Răspuns:
Conform acestuia, absenţa unor informaţii ştiinţifice necontestate sau prezenţa unor informaţii insuficient de concludente nu trebuie să constituie un motiv care să justifice inacţiunea statelor.

Cu alte cuvinte, principiul justifică o acţiune preventivă de protejare a mediului chiar şi atunci când nu a fost stabilită, prin teste care să conducă la probe indubitabile, o linie de cauzalitate între o anumită activitate umană şi efectele sale prejudiciabile pentru mediu.

07. Care este mecanismele instituite de Protocolul de la Kyoto?

Răspuns:
Protocolul de la Kyoto din 10 decembrie 1997, adoptat în cadrul celei de-a treia conferinţe a statelor părţi la Convenţia cadru, a avut ca scop precizarea angajamentelor asumate în 1992. Protocolul a fost ratificat de 186 de state-părţi care reprezintă 63,9% din totalul mondial al emisiilor de gaze.

În primul rând, a instituit un mecanism disponibil pentru statele dezvoltate care pot să transfere şi să compere aşa-numitele “unităţi de reducere a emisiilor”.

În al doilea rând, a instituit un mecanism care promovează “dezvoltarea curată”, adresat statelor în curs de dezvoltare.

În al treilea rând, a fost instituit un mecanism de comerţ cu “drepturi de emisie”, care ajută statele care nu îşi pot îndeplini obligaţiile de reducere a emisiilor.

08. Ce sunt unităţile de reducere a emisiilor?

Răspuns:
Unităţile de reducere a emisiilor rezultă din implementarea unor proiecte de reducere a emisiilor de gaze, în orice sector economic. Unităţile dobândite prin transfer sau cumpărare permit statului în cauză să-şi respecte ţintele de reducere a emisiilor la care s-a angajat. Statul care transferă sau vinde este beneficiarul proiectului care reduce emisiile într-un anumit sector.

09. În ce constă conflictul dintre tratatele multilaterale privind mediul şi Organizaţia Mondială a Comerţului?

Răspuns:
Mai multe TMM conţin clauze care restricţionează comerţul cu state care nu au devenit părţi sau care violează normele de protecţie a mediului prevăzute în cuprinsul lor.
Însă aceste clauze sunt incompatibile cu obligaţia generală de non-discriminare cuprinsă în acordurile administrate de OMC.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO