joi, 5 august 2010

Întrebări drept fiscal (I)

01. Definiţia politicii fiscale

Răspuns:
Politica fiscală cuprinde ansamblul ideilor şi strategiilor transpuse în reglementări legale consacrate asigurării modalităţilor celor mai eficiente de stabilire şi percepere a veniturilor bugetare.

02. Care este instrumentul prin care se aplică politica fiscală?

Răspuns:
Fiscalitatea.

03. Definiţi fiscalitatea.

Răspuns:
D.p.d.v. economic, fiscalitatea este un sistem de constituire a veniturilor statului prin redistribuirea venitului naţional cu ajutorul impozitelor şi taxelor, reglementate prin norme juridice.

D.p.d.v. juridic, fiscalitatea este formată din totalitatea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a celorlalte categorii de venituri publice provenite de la persoane fizice şi juridice care alimentează bugetele publice.

04. Cine are puterea de a impozita?

Răspuns:
Autoritatea publică (statul).

05. Enumeraţi principiile legale ale impunerii (principiile fiscalităţii).

Răspuns:

a) neutralitatea măsurilor fiscale;
b) certitudinea impunerii;
c) echitatea fiscală;
d) eficienţa fiscală.

06. Enumeraţi şi definiţi principiile impunerii consacrate de doctrină.

Răspuns:

a) Principiul impunerii echitabile – asigurarea egalităţii în faţa impozitului, dar şi asigurarea egalităţii prin impozit.
b) Principiul politicii fiscale – găsirea soluţiei ideale cu ocazia instituirii impozitelor, astfel ca orice nou impozit introdus să se dovedească eficient, adică să aibă un randament fiscal ridicat, să fie stabil şi să fie elastic.
c) Principiul politicii economice – statul trebuie să folosească impozitele nu numai ca pe un instrument specific de realizare a veniturilor bugetare, ci şi pentru a exercita o anumită influenţă asupra dezvoltării sau restrângerii unor ramuri economice.

07. Când are un impozit randament fiscal ridicat?

Răspuns:
Atunci când acesta este universal, adică se plăteşte de către toate persoanele care realizează venituri din aceeaşi sursă, sau posedă acelaşi gen de avere.

08. Ce este stabilitatea impozitului?

Răspuns:
Impozitul este considerat stabil atunci când nu este supus oscilaţiilor determinate de conjunctura economică.

09. În ce constă elasticitatea impozitului?

Răspuns:
Impozitul este considerat elastic atunci când este capabil a se adopta nevoilor bugetare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO