marți, 3 august 2010

Întrebări la dreptul familiei (XI)

01. Enumeraţi caracteristicile procedurii divorţului.

Răspuns:

a) dreptul de a cere desfacerea căsătoriei este recunoscut exclusiv soţilor;
b) determinarea instanţei competente teritorial urmează reguli speciale;
c) asupra unora dintre cererile accesorii sau incidentale instanţa de divorţ este obligată să statueze chiar şi din oficiu;
d) admisibilitatea unora dintre mijloacele de probă propuse în dovedirea existenţei şi temeiniciei motivelor de divorţ invocate se apreciază după criterii anume stabilite;
e) actele de dispoziţie ale părţilor în cursul procesului sunt lipsite de unele din restricţiile dreptului comun;
f) hotărârea de divorţ se particularizează şi ea, sub numeroase aspecte, de actul instanţei dat în alte materii.

02. Cine are calitate procesuală în procedura divorţului?

Răspuns:
Soţii.

03. Enumeraţi excepţiile de la regula înfăţişării în persoană în procesul de divorţ.

Răspuns:

a) unul dintre soţi execută o pedeapsă privativă de libertate;
b) unul dintre soţi este împiedicat de o boală gravă;
c) unul dintre soţi este pus sub interdicţie;
d) unul dintre soţi are reşedinţa în străinătate.

04. Care este conţinutul cererii principale în procesul de divorţ?

Răspuns:
Cererea principală, adică pretenţia principală, este desfacerea căsătoriei.

05. Enumeraţi cererile accesorii obligatorii, precum şi cererile accesorii facultative din procesul de divorţ.

Răspuns:
Cererile accesorii obligatorii sunt:
a) încredinţarea copiilor spre creştere şi educare unuia dintre părinţi sau unei terţe persoane;
b) stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor;
c) chestiunea numelui soţilor după desfacerea căsătoriei.

Cererile accesorii facultative sunt:
a) stabilirea pensiei de întreţinere în favoarea soţului aflat în nevoie;
b) partajarea bunurilor comune ale soţilor;
c) atribuirea locuinţei domiciliu conjugal.

06. Definiţi cererea reconvenţională.

Răspuns:
Cererea reconvenţională este solicitarea divorţului pe care o face soţul pârât, în urma cererii principale în desfacerea căsătoriei.

07. Care este instanţa competentă a se pronunţa asupra cererii de divorţ?

Răspuns:
Instanţa competentă a se pronunţa asupra cererii de divorţ este judecătoria în a cărei circumscripţie se află ultimul domiciliu comun al soţilor, dacă, la data introducerii cererii, cel puţin unul dintre soţi îşi are domiciliul în raza acestei instanţe.

08. Care este vârsta dincolo de care este imperativă ascultarea copilului în legătură cu încredinţarea sa la unul dintre părinţi sau la o terţă persoană?

Răspuns:
10 ani.

09. Care este sancţiunea lipsei concluziilor scrise ale autorităţii tutelare sau a concluziilor expuse oral de delegatul acesteia?

Răspuns:
Nelegalitatea hotărârii asupra încredinţării minorilor.

10. Este permisă desfacerea căsătorie şi fără indicarea vinovăţiei unuia sau ambilor soţi?

Răspuns:
Da.

11. În ce constă dreptul la întreţinere al fostului soţ?

Răspuns:
Poate beneficia de întreţinere numai fostul soţ aflat în stare de nevoie din cauza incapacităţii de muncă survenită înainte de căsătorie, în timpul căsătoriei sau în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei – în această din urmă ipoteză doar dacă incapacitatea derivă dintr-o împrejurare în legătură cu căsătoria.

12. Care este, de regulă, obiectul pretenţiei privind atribuirea locuinţei comune?

Răspuns:
Locuinţa deţinută de soţi în calitate de chiriaşi.

13. Cui îi sunt imputate cheltuielile de judecată în cazul procesului de divorţ?

Răspuns:
Cheltuielile de judecată vor fi imputate părţii care a “căzut în pretenţii”, în temeiul art. 274 alin. (1) C.proc.civ., adică părţii care a pierdut procesul şi urmează să acopere, pentru cel care l-a câştigat în totul şi în exclusivitate, toate sumele avansate în vederea realizării judecăţii.

14. Care este termenul de apel în cazul procesului de divorţ? Dar cel de recurs?

Răspuns:
Termenul de apel, ca şi cel de recurs, este de 30 de zile socotit de la data comunicării hotărârii, dublu faţă de cel alocat de dreptul comun acestor căi de atac.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO