duminică, 1 august 2010

Întrebări drept internaţional public (V)

01. Ce este izvorul de drept?

Răspuns:
Noţiunea de izvor de drept desemnează un mod valid de formare a normelor în cadrul unui sistem juridic.

02. Ce este izvorul material?

Răspuns:
Izvorul material este cauza/motivul adoptării unei norme scrise sau al formării unei norme spontane. Exemple:
a) imperativul moral sau politic al momentului;
b) autoconservarea elitei dominante;
c) traversarea situaţiilor excepţionale;
d) apariţia unor noi domenii de activitate socială;
ş.a.m.d.

03. Care este efectul asupra sistemului juridic exercitat de izvoarele materiale? Dar cel exercitat de izvoarele formale?

Răspuns:
În general, izvoarele materiale condiţionează conţinutul normelor primare şi evoluţia societăţii imprimă acestor norme un caracter mai dinamic.

În schimb, izvoarele formale, care sunt norme secundare, în principal norme de recunoaştere, imprimă sistemului juridic un caracter static.

04. În ce condiţii accede o normă internaţională la statutul de normă de drept pozitiv?

Răspuns:
O normă internaţională accede la statutul de normă de drept pozitiv numai dacă îşi poate justifica formarea în conformitate cu exigenţele unui izvor formal determinat, adică numai atunci când apariţia ei este în acord cu un mod de formare recunoscut în sistemul juridic printr-o normă specifică de recunoaştere.

05. Care sunt normele specifice de recunoaştere în dreptul internaţional?

Răspuns:
Normele specifice de recunoaştere sunt cele enumerate în art. 38 al Statutului Curţii Internaţionale de Justiţie:
a) convenţiile internaţionale;
b) cutuma internaţională;
c) principiile generale de drept recunoscute de naţiunile civilizate;
d) hotărârile judecătoreşti şi doctrina specialiştilor celor mai calificaţi ai diferitelor state, sub rezerva dispoziţiilor art. 59.

06. Care sunt condiţiile care definesc faptului normativ (cutuma)?

Răspuns:

a) Cutuma este o practică generală.
b) Cutuma este o practică repetată uniform.
c) Cutuma este o practică constantă.
d) Cutuma este o practică frecventă.
e) Cutuma este o practică publică şi certă.
f) Practica subiectelor de drept trebuie susţinută psihologic de opinio necessitatis.
g) Practica subiectelor trebuie să fie rezonabilă.

07. Care sunt parametrii constitutivi ai cutumei?

Răspuns:
Cutuma este compusă din două elemente:
a) unul material sau obiectiv, şi care prezintă caracteristicile tradiţionale ale cutumei (consuetudo);
b) unul psihologic sau subiectiv (opinio juris sive necessitatis).

08. Care sunt criteriile normei cutumiare internaţionale?

Răspuns:
Comisia de drept internaţional a stabilit criteriile normei cutumiare:
a) existenţa practicii concordante a unui număr de state, raportată la un tip de situaţie care intră în domeniul relaţiilor internaţionale;
b) continuarea sau repetarea practicii o perioadă considerabilă de timp;
c) reprezentarea pe care o au subiectele că practica este pretinsă de, sau este în acord cu dreptul internaţional;
d) acceptarea generală a practicii de către state.

09. Ce este un persistent objector?

Răspuns:
Categoria contestatarilor persistenţi, cărora le este inopozabilă regula cutumiară formată în prezenţa opoziţiilor lor.

10. Ce este un subsequent objector?

Răspuns:
Categoria contestatarilor subsecvenţi.

11. Care este rolul lui opinio juris sive necessitatis?

Răspuns:
Rolul lui opinio juris este acela de a plasa sarcina probei cutumei statului-parte care afirmă existenţa unei anumite reguli cutumiare.

12. Ce înseamnă a codifica cutuma?

Răspuns:
În dreptul internaţional, a codifica cutuma înseamnă a declara conţinutul dreptului cutumiar existent.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO