duminică, 1 august 2010

Întrebări drept internaţional public (VI)

01. În ce condiţii o ordine juridică poate fii considerată ca fiind închisă?

Răspuns:
O ordine juridică poate fi considerată ca fiind închisă atunci şi doar atunci când conţine unul din următoarele principii:
a) un principiu substanţial rezidual (o normă negativă sau pozitivă universală);
b) o normă care interzice judecătorului să pronunţe un non liquet.

02. Ce este un non liquet?

Răspuns:
Non liquet este refuzul judecătorului de a tranşa diferendul în fondul său pentru motivul că în sistemul juridic de referinţă lipseşte o bază juridică (o normă de drept pozitiv) pentru situaţia supusă judecăţii.

03. Enunţaţi “prezumţia Lotus”.

Răspuns:
Rezultată dintr-un celebru obiter dictum al CPJI din afacerea cu acelaşi nume care a opus Franţa şi Turcia în 1927, prezumţia Lotus se enunţă astfel: “Limitările independenţei statelor nu se prezumă.” Se prezumă aşadar, a contrario, o libertate reziduală a statelor suverane atunci când dreptul internaţional nu le obligă prin cutumă, tratat sau principii generale.

04. În ce constă generalitatea unui principiu de drept în dreptul internaţional?

Răspuns:
În dreptul internaţional, generalitatea unui principiu decurge din prezenţa sa în majoritatea (însă nu în totalitatea) sistemelor de drept.

05. Ce este standardul juridic? Exemplificaţi.

Răspuns:
Standardele sunt norme juridice care ghidează aplicarea dreptului, sau aplicarea altor norme, fie ele reguli sau principii. Implică măsurarea sau cântărirea.

Exemple:
a) standardul tratamentului naţional al străinilor;
b) standardul minim internaţional;
c) standardul restricţiilor impuse comerţului internaţional;
d) standardul naţiunii celei mai favorizate;
e) standardul de prudenţă sau de diligenţă;
ş.a.m.d.

06. Ce sunt normele indefinite? Exemplificaţi.

Răspuns:
Caracterul general şi abstract conferă principiilor şi calitatea de norme indefinite.

Exemple:
a) principiul contradictorialităţii;
b) principiul echipolenţei;
c) principiul proporţionalităţii.

07. Enumeraţi principiile de drept internaţional relevate de Carta ONU.

Răspuns:

a) dreptul statelor la autodeterminare;
b) dreptul statelor la suveranitate şi independenţă;
c) dreptul statelor la egalitate juridică;
d) dreptul statelor la comunicaţii internaţionale;
e) obligaţiile erga omnes în materia respectului drepturilor fundamentale.

08. Enumeraţi alte principii de drept internaţional.

Răspuns:

a) principiul general al dreptului de liberă trecere inocentă prin strâmtori a navelor de război pe timp de pace;
b) principiul general care conferă părţii inocente dreptul de a pune capăt unui tratat care a fost violat, drept care trebuie prezumat întotdeauna în ipoteza în care nu a fost stipulat în mod expres;
c) principiul conform căruia drepturile mandatarului îşi au fundamentul în obligaţiile sale;
d) principiul clean hands, o condiţie de admisibilitate a unei reclamaţii internaţionale;
e) principiul primatului competenţei teritoriale asupra competenţei personale;
f) principiul protecţiei exclusiv vamale înscris în GATT;
g) principiul tratamentului naţional prevăzut în acelaşi tratat;
h) principiul epuizării căilor de recurs interne, ca o condiţie de admisibilitate a reclamaţiilor internaţionale;
ş.a.m.d.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO