miercuri, 4 august 2010

Întrebări drept internaţional public (XI)

01. Definiţi actul unilateral în dreptul internaţional

Răspuns:
Actul imputabil unui singur subiect de drept internaţional.

02. Distingeţi actul unilateral de faptele internaţionale.

Răspuns:
Trăsătura care distinge actele unilaterale de alte fapte internaţionale este intenţia de a produce efecte juridice.

03. Enumeraţi actele unilaterale ale subiectelor primare de drept internaţional.

Răspuns:

a) promisiunea;
b) renunţarea;
c) recunoaşterea;
d) protestul.

04. Care sunt condiţiile de validitate ale promisiunii, în opinia CIJ?

Răspuns:

a) nu este necesar un act “în contrapartidă” al altor state;
b) nu orice declaraţie unilaterală creează drepturi sau obligaţii noi, ci doar cele făcute cu această intenţie;
c) actul prin care statul promite nu trebuie să aibă un destinatar determinat.

La acestea trebuie adăugată condiţia publicităţii.

05. Ce este estoppel?

Răspuns:
Excepţie de fond preluată din dreptul anglo-saxon, prin care o parte anihilează orice susţinere a părţii adverse atunci când se poate proba că vine în contradicţie cu o poziţie publică exprimată anterior.

06. Definiţi renunţarea

Răspuns:
Act unilateral care implică posibilitatea subiectelor de drept de a dispune drepturile lor subiective, fiind unul din modurile de extincţie a drepturilor lor subiective.

07. Definiţi recunoaşterea.

Răspuns:
Are elemente care o apropie de achiesare, distincţia nefiind întotdeauna facilă.

08. Definiţi protestul

Răspuns:
Actul care produce efecte simetric opuse achiesării sau recunoaşterii. Are ca efect:
a) fie inopozabilitatea situaţiei;
b) fie inopozabilitatea normei cutumiare în formare;
c) fie inopozabilitatea actului juridic.

09. Definiţi şi exemplificaţi actele autonormative.

Răspuns:
Actul autonormativ este actul prin care subiectul de drept se auto-limitează, cu alte cuvinte îşi impune anumite obligaţii determinate. Exemple:
a) promisiunea;
b) recunoaşterea;
c) renunţarea.

10. Definiţi actele heteronormative.

Răspuns:
Actele din această categorie creează drepturi şi obligaţii pentru alte subiecte de drept decât subiectele de la care emană.

11. Exemplificaţi actele obligatorii.

Răspuns:

a) regulamente;
b) statute ale personalului;
c) acte privind securitatea internă;
d) acte bugetare;
e) decizii prin care se creează organe subsidiare;
ş.a.m.d.

12. Ce sunt actele fără valoare obligatorie?

Răspuns:
Acte de recomandare.

13. Definiţi Soft Law

Răspuns: Termenul indică fie norme internaţionale cu valoare juridică incertă, în măsura în care sunt inserate în acte internaţionale fără valoare juridică obligatorie, fie norme care, deşi figurează într-un act juridic normativ, nu creează obligaţii în dreptul pozitiv.

14. Ce este pragul juridic?

Răspuns:
Prin prag juridic se înţelege limita dincolo de care o normă devine justiţiabilă, adică poate constitui baza juridică autonomă sau temeiul juridic autonom al unei sentinţe internaţionale.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO