joi, 5 august 2010

Întrebări drept internaţional public (XII)

01. Care sunt cele două accepţiuni ale termenului “doctrină”?

Răspuns:

a) poziţia politică a unui stat (în general a unei mari puteri) exprimată într-un context internaţional dat;
b) izvor de drept internaţional.

02. Enumeraţi categoriile de acte ale jurisprudenţei internaţionale.

Răspuns:

a) Hotărârile arbitrale;
b) Deciziile Curţii Permanente de Justiţie Internaţională şi cele ale Curţii Internaţionale de Justiţie;
c) Decizii ale unor jurisdicţii regionale (CJCE, Curtea EDO sau Curtea Interamericană a Drepturilor Omului), speciale (Tribunalul Mării, Tribunalele Administrative ale OI sau ale altor organe cu atribuţii jurisdicţionale speciale), sau ad-hoc (Tribunalele militare internaţionale, Tribunalele penale internaţionale pentru ex-Iugoslavia, Ruanda, Somalia şi Sierra Leone, etc.).

03. Care sunt funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească echitatea în dreptul internaţional?

Răspuns:

a) echitatea infra legem (destinată să tempereze eventuala rigoare excesivă a dreptului pozitiv);
b) echitatea praeter legem (mijloc de a completa dreptul pozitiv, oferind o ieşire din situaţia în care dreptul pozitiv prezintă lacune);
c) echitatea contra legem (tinde să înlăture aplicarea în speţă a dreptului pozitiv).

04. Distincţia dintre interpretare şi aplicarea dreptului.

Răspuns:
Interpretarea este procesul prin care se stabileşte caracterul juridic şi efectele consensului la care au ajuns părţile. Aplicarea dreptului este procesul de determinare a consecinţelor interpretării într-un caz concret.

05. Distincţia dintre interpretare şi calificarea dreptului

Răspuns:
Calificarea este o operaţiune care precede aplicarea unei norme al cărei sens este acceptat şi constant, la o situaţie concret.

06. Distincţia dintre interpretare şi revizuire

Răspuns:
Atunci când părţile la tratat decid să opereze modificări în sfera drepturilor şi obligaţiilor reciproce suntem în prezenţa unei revizuiri a tratatului.

07. În ce constă regula in claris non fit interpretatio?

Răspuns:
Este considerată inadmisibilă interpretarea unui text clar.

08. Ce este interpretarea autentică?

Răspuns:
Interpretarea unilaterală a statelor, care implică atât propriile angajamente cât şi angajamentele pe care le-au asumat celelalte subiecte.

09. În ce constă regula efectului util?

Răspuns:
Acest principiu poate fi utilizat pentru a da unei norme cea mai mare deschidere care este compatibilă, în mod rezonabil, cu textul şi cu circumstanţele.

10. În ce constă regula in favorem validitatis?

Răspuns:
Regula instituie o prezumţie de bună-credinţă, conform căreia părţile nu pot să contracteze drepturi şi obligaţii asupra unui obiect care este materialmente indisponibil.

11. În ce constă regula contra proferentem?

Răspuns:
Dubiul se interpretează în detrimentul părţii care a propus, a redactat sau dictat o anumită clauză, deoarece responsabilitatea pnetru lipsa de claritate a textului îi incumbă.

12. În ce constă regula in dubio pro libertate (prezumţia Lotus)?

Răspuns:
În caz de îndoială un comportament al statului suveran trebuie considerat licit.

13. Care sunt cele trei criterii de interpretare impuse de Convenţia de la Viena din 1969 în art. 31-32?

Răspuns:

a) criteriul textual;
b) criteriul sistemic;
c) criteriul teleologic.

14. Enunţaţi normele de interpretare din CV 1969.

Răspuns:

a) Este validă doar interpretarea care afirmă un sens clar;
b) Este validă doar interpretarea care afirmă un sens logic şi rezonabil;
c) Este lipsită de validitate interpretarea abuzivă;
d) Este lipsită de validitate interpretarea care utilizează o altă metodă decât cele indicate în normă.
e) Este lipsită de validitate interpretarea care utilizează alte mijloace de interpretare decât cele indicate limitativ de Convenţie.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO