joi, 5 august 2010

Întrebări drept internaţional public (XIII)

01. Care sunt cele trei calităţi constitutive ale personalităţii juridice a statului?

Răspuns:

a) independenţa externă;
b) egalitatea suverană;
c) faptul de a fi supus în mod imediat dreptului internaţional.

02. Care sunt elementele statului suveran?

Răspuns:

a) un teritoriu definit;
b) o populaţie permanentă;
c) un guvern.

03. Ce este teritoriul de stat ca noţiune juridică?

Răspuns:
Sfera de competenţă spaţială a statului, porţiunea din suprafaţa terestră şi a spaţiilor asimilate în care sistemul de norme juridice este valid, eficace şi executoriu.

04. Care sunt componentele teritoriului de stat, cu frontierele aferente?

Răspuns:

a) spaţiul terestru;
b) spaţiul aerian;
c) marea teritorială.

05. Clasificaţi şi enumeraţi modurile de dobândire ale titlului teritorial.

Răspuns:

a) dobândire cu titlu originar (ocupaţia, accesiunea şi decizia pontificală);
b) dobândire cu titlu derivat (cesiunea, debellatio şi prescripţia achizitivă).

06. În ce constă eficacitatea guvernării teritoriului?

Răspuns:
Dreptul internaţional pretinde în mod strict ca guvernarea teritoriului să fie eficace, adică să posede o capacitate reală de a exercita principalele funcţii statale. În particular, o putere publică efectivă are capacitatea de a menţine ordinea publică în interior, asigură accesul străinilor la un tribunal independent şi imparţial şi asigură, în exterior, reprezentarea statului şi respectarea angajamentelor internaţionale.

07. Ce sunt subiectele primare provizorii în dreptul internaţional?

Răspuns:
Beligeranţii şi insurgenţii constituiţi în mişcări de eliberare naţioanlă, mişcări revoluţionare (care urmăresc lichidarea puterii politice internaţionale) sau mişcari secesioniste.

08. Ce sunt statele eşuate?

Răspuns:
Statele care prezintă simptome de disoluţie.

09. Enumeraţi competenţele exclusive ale puterii suverane.

Răspuns:

a) a judeca;
b) a legifera;
c) a bate monedă;
d) a preleva impozite şi taxe;
e) a declanşa războiul;
f) a încheia pacea.

10. Care sunt competenţele pe care statul le exercită ca o consecinţă a suveranităţii interne?

Răspuns:

a) competenţe teritoriale;
b) competenţe personale.

11. Enumeraţi şi definiţi excepţiile de la regula competenţei teritorial exclusive.

Răspuns:

a) condominium (exerciţiu partajat al competenţelor către două state, organizat prin acord);
b) regimul de tutelă (exerciţiu al competenţelor teritoriale asumat de ONU);
c) ocupaţia militară (situaţie creată unilateral sau prin acord).

12. Definiţi competenţele personale ale statului.

Răspuns:
Competenţele personale ale statului sunt cele exercitate asupra indivizilor ataşaţi lui printr-o legătură juridică particulară, numită naţionalitate. Termenul de cetăţenie este sinonim cu cel de naţionalitate, însă primul acoperă doar legătura juridică a persoanelor fizice cu un anumit stat.

13. Care sunt caracterele juridice ale recunoaşterii internaţionale a statelor?

Răspuns:

a) în calitate de act unilateral al statului, este un act individual;
b) în calitate de act unilateral, este un act discreţionar;
c) în calitate de act declarativ, recunoaşterea este un act pur şi simplu;
d) în calitate de act declarativ, personalitatea juridică a statului recunoscut este dobândită ex tunc, la data întrunirii celor trei elemente de fapt.

14. Doctrina Tobar şi Doctrina Estrada.

Răspuns:
Doctrina Tobar refuză recunoaşterea guvernelor ajunse la putere prin insurecţii.

În contrapartidă, doctrina Estrada pledează pentru principiul efectivităţii.

15. În ce constă imunitatea de jurisdicţie a statului suveran?

Răspuns:
În absenţa consimţământului său expres, niciun stat suveran nu poate face pe teritoriul unui alt stat, numit statul forului, obiectul unor măsuri legislative sau administrative ale acestuia din urmă şi nici nu poate fi judecat de jurisdicţiile sale.

16. Definiţi succesiunea statelor.

Răspuns:
Este regimul juridic internaţional al substituirii unui stat succesor altui stat predecesor în suveranitatea (responsabilitatea) asupra unui teritoriu determinat.

17. Care sunt cauzele care duc la dispariţia statelor în epoca contemporană?

Răspuns:
Proces de secesiune, sau proces de unificare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO