miercuri, 4 august 2010

Întrebări la dreptul familiei (XIII)

01. De câte feluri este partajul bunurilor comune ale soţilor la desfacerea căsătoriei?

Răspuns:

a) partaj voluntar (prin învoiala soţilor);
b) partaj judiciar (prin hotărâre judecătorească).

02. Cum se numeşte acţiunea prin care poate fi atacată învoiala soţilor privind partajul bunurilor comune?

Răspuns:
Acţiune în anulare.

03. Care este termenul de prescripţie al împărţirii bunurilor comune ale soţilor prin hotărâre judecătorească?

Răspuns:
Dreptul de a sesiza instanţa în procedura împărţirii judiciare nefiind prescriptibil extinctiv, este valorificabil oricând.

04. Care sunt cele două etape ale procesului de partaj?

Răspuns:

a) admiterea în principiu;
b) partajul propriu-zis.

05. În ce mod se evaluează bunurile la partaj?

Răspuns:
Bunurile vor fi preţuite luându-se în considerarea valoarea de circulaţie a acestora de la data judecăţii, iar nu preţul de achiziţie sau valoarea din momentul dobândirii.

06. În ce constă principiul echităţii partajului?

Răspuns:
Instanţa este chemată să hotărască asupra întinderii cotelor-părţi în funcţie de contribuţia efectivă a fiecăruia dintre foştii soţi la dobândirea bunurilor supuse partajului.

07. Care sunt modalităţile concrete de înfăptuire a partajului? Dintre acestea, care este preponderentă?

Răspuns:

a) împărţeala în natură (preponderentă);
b) atribuirea întregului bun unui coproprietar;
c) vânzarea bunurilor.

08. Cum se întregesc loturile inegale ca valoare?

Răspuns:
Printr-o sumă de bani, numită sultă.

09. Care este termenul de apel (de recurs) în cazul hotărârii de partaj?

Răspuns:
Termenul de apel (de recurs) este cel de drept comun, aşadar 15 zile de la comunicarea hotărârii, afară numai dacă partajul a fost cerut în cadrul procesului de divorţ pe cale accesorie sau incidentă, când hotărârea în întregul ei este supusă termenului special de apel (de recurs) de 30 de zile.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO