miercuri, 4 august 2010

Întrebări la dreptul familiei (XIV)

01. Definiţi filiaţia

Răspuns:
În sens larg, noţiunea de filiaţie evocă legătura juridică existentă între o persoană şi ascendenţii săi ca urmare a descendenţei biologice. În sens restrâns, aceeaşi noţiune desemnează raportul de descendenţă a unei persoane faţă de părinţii săi, legătura directă şi imediată dintre un copil şi părinţii săi.

02. Care sunt diferenţele între filiaţia din căsătorie şi filiaţia din afara căsătoriei?

Răspuns:
Potrivit art. 63 C.fam.: “copilul din afara căsătoriei a cărui filiaţie a fost stabilită prin recunoaştere sau prin hotărâre judecătorească are, faţă de părinte si rudele acestuia, aceeaşi situaţie ca şi situaţia elgală a unui copil din căsătorie.

03. Care este măsura proximităţii rudeniei dintre două persoane?

Răspuns:
Măsura proximităţii rudeniei dintre două persoane este exprimată prin gradul de rudenie.

04. Cum se stabileşte gradul de rudenie?

Răspuns:
Gradul de rudenie se stabileşte astfel:
a) în linie dreaptă, numărându-se generaţiile (naşterile), şi în cosecinţă, copiii sunt rude de gradul I cu fiecare dintre părinţi, rude de gradul II cu bunicii etc.;
b) în linie colaterală, se vor număra generaţiile pe linie ascendentă, pornindu-se de la persoana de referinţă şi urcând până la ascendentul comun cu persoana faţă de care determinăm gradul de rudenie, apoi numărătoarea generaţiilor continuă pe linie descendentă, până la această din urmă persoană. De exemplu, fraţii sunt rude de gradul II, pentru că avem o generaţie de la descendentul A la părinte (ascendentul comun), plus o generaţie de la părinte la descendentul B.

05. Care sunt mijloacele de stabilire a filiaţiei materne?

Răspuns:
Cel mai frecvent, dovada acestei legături se face prin certificatul constatator al naşterii, consolidat prin folosinţa stării civile conform acestui certificat.

Când naşterea nu a fost înregistrată în registrul stării civile sau copilul a fost trecut în acest registru ca fiind născut din părinţi necunoscuţi, maternitatea sa poate fi stabilită prin recunoaşterea mamei.

În sfârşit, când, din orice împrejurare, dovada filiaţiei materne nu se poate realiza prin certificatul constatator al naşterii, precum şi în situaţia în care se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul de naştere, stabilirea maternităţii se face în faţa instanţelor judecătoreşti prin orice mijloc de probă.

06. Care este utilitatea certificatului constatator al naşterii?

Răspuns:
Certificatul constatator al naşterii face dovada atât a faptului naşterii, cât şi a identităţii copilului, altfel spus, prin acest înscris este dovedit faptul că mama a născut un copil la data şi la locul indicat, precum şi faptul că posesorul certificatului de naştere şi nu o altă persoană a fost născut de acea femeie.

07. În ce constă pierderea forţei probante a certificatului constatator al naşterii în cazul filiaţiei adoptive?

Răspuns:
În cazul adopţiei, potrivit legii, se întocmeşte un nou act de naştere al adoptatului, în care părinţii adoptivi sunt trecuţi ca fiind părinţi fireşti, însă acest înscris nu dovedeşte faptul naşterii de către mama adoptivă.

08. Care sunt funcţiile certificatului constatator al naşterii?

Răspuns:
Două funcţii importante:
a) pe de o parte dovedeşte raportul de filiaţie maternă a titularului;
b) pe de altă parte constituie, faţă de terţi, dovada statutului juridic al persoanei.

09. Definiţi posesia de stat.

Răspuns:
Posesia de stat este o stare de fapt corespunzătoarei unei anumite stări civile, având ca principal efect prezumţia simplă că starea de fapt corespunde unei stări de drept.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO