duminică, 1 august 2010

Întrebări drept internaţional public (VII)

01. Definiţi tratatul

Răspuns:
Tratatul este modul de formare voluntar al normelor internaţionale. Tratatul reprezintă declaraţiile de voinţă a două sau mai multe subiecte primare sau derivate (state sau organizaţii internaţionale) care decid să creeze, să modifice sau să desfiinţeze norme juridice internaţionale.

02. Care sunt cele două aspecte ale tratatului?

Răspuns:
Tratatul, ca mod voluntar prin care subiectele de drept se obligă juridic, prezintă un dublu aspect:
a) act juridic;
b) normă juridică.

03. Exemplificaţi terminologia utilizată pentru actele convenţionale. Se poate stabili o ierarhie între termeni?

Răspuns:
Exemple:
a) convenţie;
b) act general;
c) acord;
d) declaraţie;
e) protocol;
f) schimb de note;
g) modus vivendi;
h) memorandum;
i) pact;
j) cartă;
k) statut.

Convenţia de la Viena consacră neutralitatea terminologică, adică irelevanţa juridică a numelui sub care se prezintă actul juridic.

04. Cum se pot clasifica tratatele din punct de vedere formal?

Răspuns:
Din punct de vedere formal, tratatele se pot clasifica:
a) după calitatea părţilor:
- tratate încheiate între state;
- tratate încheiate între state şi OI;
- tratate încheiate între OI.

b) după numărul părţilor:
- tratate bilaterale;
- tratate multilaterale sau colective.

c) după câmpul spaţial de aplicare:
- tratate locale;
- tratate regionale;
- tratate universale.

d) după nivelul de solidaritate pe care îl declară părţile:
- tratate deschise;
- tratate închise.

e) după procedura de formare:
- tratate solemne;
- acorduri în formă simplificată (executive agreement).

05. Cum se pot clasifica tratatele din punct de vedere material?

Răspuns:
Din punct de vedere material, tratatele se pot clasifica:
a) tratate politice:
- de alianţă;
- de cesiuni teritoriale;
- de non-agresiune, ş.a.

b) tratate comerciale:
- acorduri speciale sau generale de tarife şi comerţ;
- de liber schimb, ş.a.

c) tratate consulare;

d) tratate de arbitraj şi de reglementare judiciară a diferendelor;

e) tratate de cooperare administrativă.

06. Cum se pot clasifica tratatele după modul în care îşi produc efecte în timp?

Răspuns:
După modul în care îşi produc efecte în timp, tratatele se pot clasifica:

a) tratate tranzitorii (care îşi epuizează obiectul prin însuşi faptul stipulării lor sau prin actul de executare);

b) tratate permanente:
- tratate de pace;
- tratate institutive ale unor organizaţii internaţionale, ş.a.

07. Definiţi tratatele-legi.

Răspuns:
Termenul de tratate-legi sugerează că anumite tratate, în special cele încheiate sub auspiciile organizaţiilor internaţionale îndeplinesc în dreptul internaţional o funcţie cvasi-legislativă.

08. Definiţi tratatele-contracte.

Răspuns:
Tratatele-contracte nu stabilesc norme juridice, ci doar situaţii subiective (instituie drepturi şi obligaţii).

09. Care este distincţia de primă importanţă, pusă în lumină de H. Triepel, între tratate şi contracte?

Răspuns:
Părţile unui contract îşi propun scopuri individuale şi diferite, în timp ce părţile la un tratat îşi propun scopuri colective (sociale) şi identice pentru ansamblul participanţilor.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO