miercuri, 4 august 2010

Întrebări drept internaţional public (VIII)

01. Care sunt cele trei tratate care au codificat dreptul tratatelor?

Răspuns:

a) Convenţia de la Viena asupra dreptului tratatelor (29 mai 1969)
b) Convenţia de la Viena asupra succesiunii statelor în materia tratatelor (23 august 1978)
c) Convenţia de la Viena asupra dreptului tratatelor încheiate între state şi organizaţii internaţionale sau între două sau mai multe organizaţii internaţionale (1986).

02. Care sunt cele mai importante inovaţii ale CV 1969?

Răspuns:

a) a fixat condiţiile de validitate ale tratatelor;
b) a fixat condiţiile interpretării valide;
c) a declarat existenţa normelor imperative în dreptul internaţional (jus cogens).

03. Enumeraţi etapele în formarea tratatelor.

Răspuns:

a) schimbul şi examinarea deplinelor puteri;
b) negocierea textului tratatului;
c) adoptarea şi autentificarea textului;
d) decizia statului de a se obliga prin tratat;
e) intrarea în vigoare.

04. Structura textului tratatelor moderne.

Răspuns:

a) preambul (în care se enumeră părţile contractante şi se expun motivele tratatului);
b) dispozitiv (sau corpul tratatului);
c) clauze finale (un corp de norme secundare care circumscriu actul juridic).

05. Ce este clauza de adeziune?

Răspuns:
Clauza de adeziune fixează condiţiile în care alte subiecte de drept pot participa succesiv la acest tip de tratat.

06. Ce este clauza “opting in”?

Răspuns:
Este o tehnică prin care acceptarea unei obligaţii prevăzute de tratat este subordonată emiterii unui act unilateral (declaraţie).

07. Ce este clauza de renunţare?

Răspuns:
Caracteristică a tratatelor permanente sau de lungă durată, permite unui stat, în condiţiile prevăzute de clauză, să iasă din tratat, eventual după expirarea unui anumit termen de la notificarea intenţiei de retragere.

08. Ce este clauza de reciprocitate?

Răspuns:
Prin aceasta sunt recunoscute anumite prerogative (drepturi) sau asumarea unor obligaţii prevăzute în tratat este subordonată recunoaşterii sau asumării lor de către cealaltă parte.

09. Ce este clauza “si omnes”?

Răspuns:
Prin aceasta se stipulează că renunţarea unui singur stat-parte la un tratat multilateral atrage în mod automat eliberarea tuturor celorlalte părţi de obligaţiile subscrise.

10. Ce este clauza de salvgardare?

Răspuns:
Este o clauză care permite unui stat să aplice în anumite situaţii un regim derogator de la angajamentele de bază.

11. Ce este clauza naţiunii celei mai favorizate?

Răspuns:
O stipulaţie prin care părţile se obligă să-şi acorde tratamentul cel mai favorabil pe care l-au acordat sau îl vor concede în viitor unui stat terţ.

12. Ce este clauza federală?

Răspuns:
Prin aceasta, statul federal precizează că tratatul angajează doar federaţia în domeniile care ţin de competenţa sa şi nu angajează de nicio manieră entităţile federate în materiile care ţin de competenţa exclusivă a acestora.

13. Ce este clauza compromisorie?

Răspuns:
O clauză care stabileşte o cale judiciară (în general arbitraj) prin care se tranşează diferendele născute din interpretarea sau executarea tratatului.

14. Ce este clauza “opting out”?

Răspuns:
Prin aceasta un amendament al tratatului este considerat acceptat de partea care nu a emis o opoziţie formală.

15. Ce este clauza “in all circumstances”?

Răspuns:
Scopul ei este de a garanta respectul normelor indiferent de context, în orice împrejurare.

16. Care sunt cele două modalităţi de autentificare a tratatului?

Răspuns:
CV prevede două modalităţi de autentificare:
a) parafarea;
b) semnarea ad referendum, adică semnarea cu titlu provizoriu, sub condiţia confirmării ulterioare a autorităţilor naţionale competente.

17. Ce este ratificarea?

Răspuns:
Confirmarea voinţei statului de a se considera “legat” prin tratat.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO