miercuri, 4 august 2010

Întrebări la dreptul familiei (XV)

01. În ce ipoteze este admisibilă acţiunea în contestarea maternităţii?

Răspuns:
Acţiunea în contestarea maternităţii rezultând din actul de stare civilă este admisibilă în două ipoteze:
a) posesia de stat nu corespunde stării civile rezultând din certificatul de naştere (neconcordanţă);
b) persoana deţine numai certificatul constatator al naşterii, nu şi folosinţa stării civile (starea de drept este cu totul diferită de starea de fapt).

02. Definiţi recunoaşterea de maternitate

Răspuns:
Prin “recunoaşterea de maternitate” vom înţelege declaraţia făcută de bunăvoie de către o femeie, în oricare din formele prevăzute de lege, prin care mărturiseşte că este mama unui anumit copil.

03. În ce cazuri este permisă recunoaşterea voluntară de maternitate?

Răspuns:

a) naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă;
b) copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca fiind născut din părinţi necunoscuţi.

04. Care sunt formele sub care se poate face recunoaşterea de maternitate?

Răspuns:

a) prin declaraţie scrisă ori verbală, la orice serviciu de stare civilă;
b) prin înscris autentic;
c) prin testament.

05. Este revocabilă mărturisirea de filiaţie?

Răspuns:
Nu.

06. Care este natura juridică a recunoaşterii de maternitate?

Răspuns:
Recunoaşterea de maternitate are caracter mixt:
a) prin mărturisirea pe care o cuprinde, recunoaşterea constituie un mijloc de probă, aceasta fiind componenta precumpănitoare;
b) prin forma în care se exprimă, recunoaşterea este un act juridic unilateral.

07. Enumeraţi caracterele recunoaşterii de maternitate.

Răspuns:

a) este un act juridic cu caracter strict personal;
b) este un act juridic unilateral;
c) este un act juridic pur şi simplu (nu poate fi afectat de modalităţi);
d) are caracter declarativ;
e) efectele sale se produc erga omnes;
f) este un act juridic irevocabil;
g) este un act juridic solemn.

08. Cine poate promova contestarea recunoaşterii de maternitate?

Răspuns:
Orice persoană care este interesată. În primul rând, însuşi copilul recunoscut. Apoi, autoarea mărturisirii de maternitate. Sau o altă femeie care ar pretinde că în realitate ea, şi nu autoarea recunoaşterii, este mama copilului.

Justifică un interes în a contesta recunoaşterea de maternitate moştenitorii mamei, tată copilului, sau oricine face dovada unui beneficiu material ori moral în a obţine înlăturarea raportului de filiaţie.

09. Care este termenul de prescriere a contestării recunoaşterii de maternitate?

Răspuns:
Dreptul la acţiune în contestarea recunoaşterii de maternitate este imprescriptibil.

10. Enumeraţi cauzele de nulitate absolută a recunoaşterii de maternitate.

Răspuns:

a) recunoaşterea nu se încadrează într-unul din cele două cazuri prevăzute limitativ de art. 48 alin. (1) C.fam. în care este permisă stabilirea legăturii de filiaţie pe această cale;
b) recunoaşterea a fost făcută de o altă persoană decât mama sau reprezentantul acesteia având procură specială şi autentică;
c) femeia de la care emană recunoaşterea este lipsită de voinţă conştientă;
d) mărturisirea de maternitate nu se conformează cerinţelor de formă impuse de legiuitor.

11. Enumeraţi cazurile în care este admisibilă stabilirea maternităţii pe cale judecătorească.

Răspuns:

a) când, din orice împrejurări, dovada filiaţiei faţă de mamă nu se poate face prin certificatul constatator al naşterii (concret: naşterea nu a fost trecută în registrul stării civile; copilul a fost înregistrat ca fiind născut din părinţi necunoscuţi);
b) când se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al naşterii; ca premisă, există un raport de filiaţie mamă-copil înscris în actul de naştere, dar care nu corespunde adevărului.

12. Cine are dreptul la exercitarea acţiunii în stabilirea maternităţii? Care este termenul de prescripţie?

Răspuns:
Dreptul la acţiune în stabilirea maternităţii are caracter strict personal şi aparţine numai copilului, iar dreptul de acţiune este imprescriptibil.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO