sâmbătă, 7 august 2010

Întrebări drept internaţional public (XXII)

01. Ce este diferendul internaţional?

Răspuns:
Atâta timp cât conflictele de interese creează simple tensiuni între actorii internaţionali, nu suntem în prezenţa unui diferend. Acesta apare numai atunci când se exteriorizează o pretenţie a unui subiect de drept la care reacţia unui alt subiect constă în rezistenţă sau refuz.

02. Care sunt modurile generale de soluţionare a diferendelor aflate la dispoziţia statelor?

Răspuns:

a) procedura judiciară;
b) procedura politică.

03. Care sunt metodele procedurii juridicare de rezolvare a diferendelor?

Răspuns:

a) arbitraj;
b) jurisdicţie permanentă.

04. Care sunt metodele procedurii politice de rezolvare a diferendelor?

Răspuns:

a) negociere;
b) bune oficii;
c) mediere;
d) anchetă internaţională;
e) conciliere.

05. În ce constă negocierea şi când se poate recurge la ea?

Răspuns:
Este o procedură de soluţionare a diferendelor pe calea discuţiilor dintre cele două părţi situate pe poziţii adverse. Recursul la negociere presupune că între părţi există fie un anumit echilibru de forţe, fie că părţile posedă o capacitate egală de blocaj.

06. Clasificaţi obiectivele negocierii.

Răspuns:

a) confirmarea unui anumit tip de status quo;
b) normalizarea, în scopul de a pune capăt unei situaţii nefireşti printr-un act juridic;
c) redistribuirea, prin care un subiect de drept cedează un teritoriu sau renunţă la un alt drept pentru a evita o eventuală pierdere mai importantă;
d) modificarea unei situaţii care se apropie de un nivel de criză;
e) realizarea unui efect indirect sau periferic – statul angajat în negocieri doreşte să demonstreze buna sa credinţă, să calmeze opinia publică, să păstreze contactul cu adversarul pentru a-l menţine în cadrul amiabil de reglementare.

07. În ce constă principiul epuizării prealabile a negocierilor?

Răspuns:
Acest principiu tinde să blocheze accesul unei părţi implicate în diferend la o anumită jurisdicţie.

08. Definiţi bunele oficii.

Răspuns:
Constau în intervenţia unuia sau mai multor state care se află în bune raporturi cu părţile la diferend, dar care nu propune/propun în mod direct un mod de soluţionare.

09. Definiţi medierea.

Răspuns:
Medierea include bunele oficii, între cele două existând o diferenţă cantitativă, de grad, a intervenţiei terţului.

10. Definiţi concilierea

Răspuns:
În cadrul acestei proceduri, diferendul este examinat de un organ (preconstituit sau acceptat de părţi după naşterea diferendului) care face părţilor propuneri şi le oferă soluţii concrete pentru stingerea diferendului.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO