sâmbătă, 7 august 2010

Întrebări drept internaţional public (XXIII)

01. Ce este ancheta internaţională?

Răspuns:
este un element al negocierii, sau un instrument probator în procedurile jurisdicţionale. Nu este un mod de reglementare a diferendelor.

02. Definiţi arbitrajul.

Răspuns:
Este un mod de a soluţiona un diferend, solicitând unui terţ să procedeze la tranşarea lui printr-o decizie obligatorie.

03. Care sunt sursele obligaţiei de a supune diferendul arbitrajului.

Răspuns:
Obligaţia de a se supune arbitrajului poate rezulta din:
a) compromis (adică un act încheiat după naşterea litigiului şi în care părţile stabilesc obiectul diferendului, modul în care vor fi desemnaţi arbitrii, normele procedurale aplicabile şi stipulează angajamentul ferm de a executa sentinţa);
b) clauza compromisorie;
c) un tratat general de arbitraj, prin care părţile decid să supună unui arbitraj instituţionalizat diferendele care ar putea surveni într-o materie internaţională determinată.

04. Componenţa tribunalului arbitral.

Răspuns:

a) un arbitru unic;
sau
b) o comisie mixtă;
sau
c) un colegiu de arbitri.

05. Care este componenţa Curţii Internaţionale de Justiţie?

Răspuns:
15 judecători (cu mandate fixate la 9 ani, însă reeligibili).

06. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un judecător al CIJ?

Răspuns:

a) să se bucure de înaltă reputaţie morală;
b) să reunească condiţiile care l-ar face eligibil, în sistemul de drept intern pe care îl reprezintă, pentru cele mai înlte
c) să fie jurisconsult care posedă o competenţă recunoscută în materia dreptului internaţional.

07. Ce este judecătorul ad-hoc?

Răspuns:
Este un judecător desemnat de către una dintre părţi, iar misiunea sa încetează la terminarea afacerii pentru judecarea căreia a fost desemnat.

08. Care sunt funcţiile Curţii Internaţionale de Justiţie?

Răspuns:

a) funcţia contencioasă;
b) funcţia consultativă.

09. Care este competenţa ratione personae a Curţii, în materie contencioasă? Dar competenta ratione materiae?

Răspuns:
Competenţa ratione personae a Curţii se limitează la statele – părţi ale Statutului Curţii. Competenţa ratione materiae este limitată la litigiile juridice.

10. Ce este clauza facultativă de jurisdicţie obligatorie?

Răspuns:
Această clauză stabileşte aprioric competenţa Curţii ca şi competenţă obligatorie.

11. Enunţaţi rezerva Connally (rezerva automatică, rezerva peremptorie, rezerva self-judging).

Răspuns:
Această rezervă a fost formulată în raport cu clauza facultativă de jurisdicţie obligatorie, şi excludea din competenţa materială a Curţii “diferendele care privesc domenii care aparţin în mod esenţial competenţei naţionale a SUA, aşa cum este ea fixată de SUA”.

12. Enumeraţi fazele procedurii în faţa Curţii.

Răspuns:

a) o fază scrisă (realizată printr-un schimb de înscrisuri care expun tezele părţilor: memoriu, contra-memoriu, replică, duplică);
b) o fază orală (cuprinde expuneri orale ale agenţilor, în ordinea alfabetică a statelor, urmate de replici şi, eventual, de duplici).

13. În ce constă funcţia consultativă a CIJ?

Răspuns:
Constă în competenţa atribuită Curţii prin articolul 96 din Cartă, de a emite, la cererea unor organe determinate ale ONU, opinii asupra unor chestiuni juridice.

14. Care sunt condiţiile care trebuie reunite pentru a stabili competenţa Curţii în materie consultativă?

Răspuns:

a) ratione personae – să existe o cerere a organelor care posedă locus standi (Consiliul de Securitate şi Adunarea Generală a ONU);
b) ratione materiae – să existe chestiunea juridică asupra căreia să se pronunţe Curtea;
c) ratione materiae – chestiunea juridică să fie plasată în cadrul activităţii organului sau organizaţiei solicitante.

15. Care sunt trăsăturile avizului consultativ al CIJ?

Răspuns:
Nu posedă forţă juridică obligatorie.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO