sâmbătă, 7 august 2010

Întrebări drept internaţional public (XXIV)

01. Definiţi sentinţa internaţională

Răspuns:
Este actul unilateral de natură jurisdicţională care tranşează definitiv şi obligatoriu un diferend internaţional.

02. Din ce este alcătuită sentinţa internaţională?

Răspuns:

a) o parte descriptivă, care cuprinde individualizarea afacerii şi expunerea motivelor pe care se bazează soluţia;
b) o parte normativă, care se numeşte dispozitiv.

03. În ce condiţii poate fi revizuită o sentinţă internaţională?

Răspuns:
Doar pe calea procedurii de revizuire, dacă se descoperă un fapt de natură să exercite o influenţă decisivă asupra soluţiei, fapt necunoscut de Tribunal sau Curte, şi care partea care îl invocă să nu fi putut să-l cunoască în cursul procesului, uzând de o diligenţă rezonabilă.

04. În ce condiţii sentinţa arbitrală poate fi afectată de nulitate?

Răspuns:

a) dacă tribunalul a comis un exces de putere;
b) dacă s-a stabilit că un membru al tribunalului a fost corupt;
c) dacă s-a stabilit nulitatea compromislului sau a cauzei arbitrale, nulitate care îşi extinde efectele asupra sentinţei;
d) dacă au fost violate norme fundamentale de procedură sau lipseşte motivarea.

05. Care este distincţia dintre explicaţia sumară şi dizertaţia?

Răspuns:
Explicaţia sumară se întâlneşte în special în sistemele de drept civil, şi se recunoaşte prin frecvenţa în textul motivării a sintagmei “având în vedere”, sau a cuvântului “văzând”.

Dizertaţia presupune ca judecătorul sau arbitrul să răspundă tuturor argumentelor prezentate, pentru că aplicarea dreptului în sistemul internaţional nu este un act de autoritate, ci o operă a raţiunii şi o operă de persuasiune.

06. Tribunalul Mării.

Răspuns:
A fost creat prin convenţia de la Montego Bay din 1982 şi funcţionează conform Statutului care este Anexa VI la Convenţie.

Are sediul la Hamburg şi este constituit după modelul CIJ, însă are o structură internă şi o procedură ceva mai flexibile.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO