sâmbătă, 7 august 2010

Întrebări drept internaţional public (XXV)

01. Enumeraţi similitudinile între Societatea Naţiunilor şi ONU.

Răspuns:

a) actele institutive au fost tratate internaţionale, adică au avut o bază convenţională;
b) competenţele normative ca şi cele executive depind de votul unanim al celor mai puternici membri;
c) ambele au un caracter universal;
d) amândouă au fost proiectate cu titlu permanent;
e) nivelul de integrare este internaţional şi nu supranaţional;
f) ambele s-au dotat cu competenţe funcţionale vaste, însă ambele şi-au văzut competenţele de decizie limitate la materiile interne ale organizaţiilor;
g) au fost amândouă concepute ca structuri de organizare ale societăţii internaţionale.

02. Care este scopul fundamental şi finalităţile menţionate în Carta ONU?

Răspuns:
Scopul fundamental este acela de a institui un nou sistem de securitate colectivă. Cele trei finalităţi sunt:
a) respectul drepturilor fundamentale ale persoanei umane;
b) respectul dreptului internaţional şi al dreptăţii;
c) promovarea progresului social general într-un climat de libertate.

03. Enumeraţi principiile constituţionale ale Cartei.

Răspuns:

a) principiul fondator al egalităţii suverane;
b) principiul îndeplinirii cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate prin Cartă;
c) principiul reglementării diferendelor prin mijloace paşnice;
d) interzicerea utilizării forţei;
e) principiul asistenţei colective.

04. Care sunt cele patru elemente implicat în “egalitatea suverană”?

Răspuns:

a) egalitatea juridică a statelor;
b) faptul că fiecare stat posedă drepturi inerente egalităţii suverane;
c) faptul că trebuie respectată integritatea teritorială a statelor;
d) faptul că statele trebuie să-şi îndeplinească cu loialitate obligaţiile faţă de organizaţie şi cu bună-credinţă celelalte obligaţii internaţionale.

05. Definiţi Consiliul de Securitate.

Răspuns:
Este organul principal al ONU, învestit cu cele mai ample competenţe de decizie, care reprezintă cel mai înalt grad de centralizare juridică în sistemul universal.

06. În ce mod combină Consiliul de Securitate dreptul puterii cu dreptul reciprocităţii?

Răspuns:
Modul în care Consiliul de securitate combină dreptul puterii cu dreptul reciprocităţii este ilustrat de cele două categorii de membri ai săi, membrii permanenţi şi membrii nepermanenţi.

Votul pozitiv al membrilor este egal, indiferent de calitatea lor, conform dreptului reciprocităţii. Votul negativ al membrilor permanenţi are însă o valoare diferită (dreptul de veto) şi aceasta este expresia dreptului puterii.

07. Membrii nepermanenţi ai Consiliului de Securitate.

Răspuns:
Numărul lor este de 10, şi sunt aleşi de Adunarea Generală pentru un mandat de 2 ani, luându-se în considerare:
a) contribuţia la menţinerea păcii şi securităţii internaţionale;
b) repartizarea geografică echitabilă.

Modelul de repartiţie concret este:
a) 5 locuri pentru statele din Africa şi Asia;
b) 2 locuri pentru statele din America Latină;
c) 1 loc pentru Europa de Est;
d) 2 locuri pentru Europa Occidentală şi alte state.

08. Clasificaţi competenţele Consiliului.

Răspuns:

a) competenţe în subsistemul organizaţiei;
b) competenţe în sistemul dreptului internaţional public.

09. Definiţi Adunarea Generală a ONU.

Răspuns:
Este organul plenar al organizaţiei şi structura sa reflectă strict dreptul reciprocităţii. Fiecare stat membru dispune de un vot în Adunarea Generală a ONU. Nu are superioritate în raport cu Consiliul.

10. Definiţi Secretarul General al ONU.

Răspuns:
Este unul din cele două organe autonome ale ONU, alături de Curtea Internaţională de Justiţie. Cel mai înalt funcţionar al organizaţiei este numit de Adunarea Generală, la recomandarea Consiliului de Securitate.

11. Competenţele Secretarului General.

Răspuns:

a) funcţia de reprezentare;
b) funcţia administrativă;
c) funcţia politică.

12. Clasificaţi operaţiunile de menţinere a păcii.

Răspuns:

a) operaţiuni de menţinere a păcii în sens strict;
b) operaţiuni de consolidare a păcii;
c) operaţiuni coercitive de impunere a păcii.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO