sâmbătă, 7 august 2010

Întrebări drept internaţional public (XXVI)

01. Definiţia războiului în sens obişnuit şi din punct de vedere juridic.

Răspuns:
În sens obişnuit, războiul este lupta armată între grupuri sociale sau între state, în scopul de a impune prin forţă adversarului o voinţă determinată.

În sens juridic, războiul este starea sau situaţia declanşată de o confruntare armată între două sau mai mult state sau printr-o simplă declaraţie în acest scop, şi căreia li se aplică un corp de reguli de drept internaţional distinct de cel aplicat în timp de pace.

02. Ce este jus ad bellum? Dar jus in bello?

Răspuns:
Jus ad bellum este dreptul suveran al statelor de a recurge la război.

Jus in bello reprezintă complexul de norme de drept pozitiv care reglementează comportamentul beligeranţilor şi al statelor neutre pe timp de război.

03. Distincţia între jus justum şi jus injustum.

Răspuns:
Distincţia apare la teologii Evului Mediu şi la clasicii doctrinei de drept internaţional, punând în lumină problema legitimităţii morale a războiului.

04. Care este reperul care decide liceitatea sau iliceitatea unui război?

Răspuns:
Scopurile Naţiunilor Unite.

05. Enumeraţi faptele generatoare care condiţionează războiul licit.

Răspuns:

a) necesitatea ca faptul generator să reprezinte o violare gravă a dreptului internaţional.
b) necesitatea ca, datorită urgenţei de a preveni prejudiciile, să nu existe mijloace alternative la război;
c) obligaţia de a utiliza mijloacele de acţiune conform principiului proporţionalităţii;
d) obligaţia de a menţine acţiunea armată în standardele unei acţiuni provizorii.

06. Enumeraţi categoriile războaielor licite.

Răspuns:

a) utilizarea forţei pentru protejarea naţionalilor aflaţi pe teritoriul altui stat;
b) războiul umanitar;
c) războiul autorizat.

07. Definiţi războiul umanitar.

Răspuns:
Războiul umanitar are ca scop protejarea persoanelor şi populaţiilor împotriva acţiunilor ilicite ale propriului guvern sau împotriva celor care sunt consecinţa războaielor civile.

08. Definiţi războiul autorizat.

Răspuns:
Este singurul război a cărui liceitate este necontestată, fiind autorizat de Consiliul de Securitate al ONU împotriva unui stat membru sau împotriva unui stat terţ.

09. Care sunt formele pe care le poate îmbrăca avertismentul care precedă deschiderea ostilităţilor?

Răspuns:

a) declaraţia de război motivată;
b) ultimatum cu declaraţie de război condiţionată.

10. Enumeraţi efectele juridice ale războiului.

Răspuns:

a) ruperea relaţiilor diplomatice şi consulare;
b) extincţia tratatelor incompatibile;
c) bunurile publice ale inamicului aflate pe teritoriul celuilalt stat pot fi confiscate.

11. Ce este ocupatio bellica?

Răspuns:
Ocupaţia de război, consecinţă a invadări teritoriului inamic, este situaţia juridică care se naşte din faptul că un teritoriu este plasat sub autoritatea armatei inamice.

12. Ce este debellatio?

Răspuns:
Suprimă personalitatea juridică a statului învins, iar statul învingător substituie suveranitatea sa suveranităţii statului învins pe teritoriul cucerit.

13. Care este efectul acordului de suspendare a luptei armate?

Răspuns
: Acela de a întrerupe pentru o scurtă durată lupta armată, pentru a permite evacuarea de pe câmpul de luptă a morţilor şi răniţilor sau pentru evacuarea populaţiei civile.

14. Ce este capitularea?

Răspuns:
Este un act convenţional, care se încheie între comandaţii trupelor beligerante. Partea care capitulează îşi predă trupele dintr-o zonă a teatrului de operaţiuni, sau predă o parte a teritoriului.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO