sâmbătă, 7 august 2010

Întrebări drept internaţional public (XXVII)

01. Ce este acordul de armistiţiu?

Răspuns:
Obiectul armistiţiului este suspendarea operaţiunilor de război, totală sau parţială, pentru o durată determinată sau indeterminată. Se încheie la nivelul comandei supreme a armatelor sau de către reprezentanţii puterii politice. Ca efect al acordului de armistiţiu, statele beligerante îşi conservă întreaga libertate de acţiune, cu excepţia actelor de violenţă belică.

02. Ce este tratatul de pace?

Răspuns:
Pune capăt stării de război. Tratatul de pace, act bilateral sau multilateral încheiat de beligeranţi, consfinţeşte încheierea juridică a ostilităţilor.

03. Cum au fost utilizate armele ABC ca instrumente politice?

Răspuns:
În cadrul strategiei de disuasiune.

04. Care sunt implicaţiile clauzei de Martens?

Răspuns:
Clauza de Martens (din Convenţiile de la Haga şi cele de la Geneva) confirmă faptul că dreptul cutumiar şi principiile generale se aplică tuturor entităţilor implicate în război, atât statelor care nu au consimţit la dreptul convenţional al războiului, cât şi celor care au consimţit iniţial şi s-au dezangajat ulterior şi, de asemenea, entităţilor care nu pot fi părţi la tratate (de exemplu, forţelor militare aflate sub mandat internaţional sau beligeranţilor dintr-un război civil).

05. Ce sunt mijloacele de luptă perfide? Exemple.

Răspuns:
Manevra perfidă constă în a-l face pe inamic să creadă că acţiunea pe care o întreprinzi sau situaţia în care te afli face parte din categoriile protejate de dreptul internaţional, pentru a obţine un avantaj neloial. Ex:
a) simularea intenţiei de a negocia sub acoperirea flamurii de parlamentar;
b) simularea unei incapacităţi datorate rănilor sau bolii;
c) simularea statutului de civil sau de necombatanţi;
d) simularea unui statut protejat, utilizând semnele, emblemele sau uniformele ONU, ale statelor neutre sau ale altor state care nu sunt părţi la conflict.

06. Ce este dreptul umanitar?

Răspuns:
Proiectul unor autori de drept internaţional de a construi o ramură specială a dreptului internaţional care ar cuprinde, în afara normelor care, tradiţional, reprezintă jus in bello:
a) alte obligaţii internaţionale bazate pe considerente umanitare fundamentale,
b) cadrul juridic în care sunt gestionate crizele umanitare,
c) norme care instituie responsabilitatea individuală pentru crimele împotriva umanităţii,
d) dreptul sau, după unii, obligaţia de ingerinţă umanitară,
e) cadrul juridic în care îşi desfăşoară activităţile jurisdicţiile penale care judecă violări ale dreptului umanitar.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO