joi, 5 august 2010

Întrebări drept internaţional public (XVI)

01. Care sunt limitările ratione materiae ale capacităţii juridice a persoanelor fizice în dreptul internaţional?

Răspuns:

a) la materiile la care dreptul convenţional le conferă în mod direct drepturi şi obligaţii;
b) la materia penală internaţională;
c) la materia protecţiei internaţionale a drepturilor omului.

02. Care sunt cele două elemente de care s-a ţinut cont atunci când anumite acţiuni ale indivizilor au fost calificate drept infracţiuni internaţionale?

Răspuns:

a) gravitatea lor particulară;
b) necesitatea de a garanta eficacitatea reprimării.

03. Enumeraţi normele specifice de drept internaţional aflate în legătură cu răspunderea penală a individului.

Răspuns:

a) competenţa universală;
b) primatul incriminării internaţionale asupra incriminării interne;
c) imprescriptibilitatea;
d) restrângerea imunităţii individului care a acţionat ca organ de stat;
e) inopozabilitatea normei de exonerare bazată pe ordinul superiorului.

04. Ce este competenţa universală?

Răspuns:
O normă de drept cutumiar care recunoaşte tribunalelor interne competenţa de a judeca infracţiunile internaţionale comise în străinătate, indiferent de locul în care au fost comise, de naţionalitatea autorului sau a victimei.

05. Enunţaţi clasificarea cvadripartită a crimelor internaţionale, conform art. 5 din Statutul CPI.

Răspuns:

a) genocid;
b) crime împotriva umanităţii;
c) crime de război;
d) crime de agresiune.

06. Definiţi agresiunea, în temeiul art. 6 din Statutul Tribunalului de la Nürnberg.

Răspuns:
Conducerea, pregătirea, declanşarea sau continuarea unui război de agresiune, sau a unui război care violează tratatele, asigurările sau acordurile internaţionale, sau participarea la un plan concertat sau la un complot pentru înfăptuirea unuia dintre actele de mai sus.

07. Enumeraţi câteva dintre infracţiunile definite internaţional:

Răspuns:

a) pirateria în marea liberă;
b) comerţul cu sclavi;
c) traficul de stupefiante;
d) tortura sau alte tratamente crude, inumane sau degradante;
e) activităţi ilicite cu materiale nucleare.

08. Care au fost primele tribunale penale internaţionale?

Răspuns:
Tribunalul militar internaţional de la Nürnberg şi Tribunalul militar internaţional de la Tokyo.

09. Definiţi tribunalele penale speciale

Răspuns:
Numite şi tribunale din a doua generaţie, sunt tribunale hibrid, deoarece pe de o parte combină dreptul internaţional şi dreptul intern ca drept material aplicabil, iar pe de altă parte au în componenţă atât judecători internaţionali cât şi judecători naţionali.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO