duminică, 8 august 2010

Întrebări la dreptul familiei (XVII)

01. Definiţi copilul din afara căsătoriei.

Răspuns:
Este copil din afara căsătoriei acela născut de o femeie necăsătorită nici la data naşterii copilului, nici la data concepţiei acestuia, precum şi copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei mamei, dar a cărui paternitate prezumată a fost tăgăduită irevocabil.

02. Definiţi recunoaşterea de paternitate.

Răspuns:
Este declaraţia făcută de bunăvoie de un bărbat, într-una din formele prevăzute de lege, prin care mărturiseşte că este tată unui anumit copil.

03. Enumeraţi caracterele juridice ale recunoaşterii voluntare de paternitate.

Răspuns:
a) este un act personal al tatălui;
b) este un act juridic unilateral;
c) este un act juridic pur şi simplu, nesusceptibil de modalităţi;
d) este un act juridic solemn, voinţa juridică a autorului fiind necesar să îmbrace, sub sancţiunea nulităţii absolute, una din formele prevăzute de art. 57, alin. (2) C.fam.;
e) recunoaşterea paternităţii are caracter declarativ;
f) recunoaşterea paternităţii produce efecte erga omnes;
g) recunoaşterea de filiaţie este irevocabilă.

04. Care sunt formele recunoaşterii de paternitate?

Răspuns:

a) declaraţie la serviciul de stare civilă;
b) înscris autentic;
c) testament.

05. Care sunt efectele recunoaşterii de paternitate?

Răspuns:
Efectul principal al recunoaşterii de paternitate constă în stabilirea legăturii de filiaţie firească între copil şi tatăl său din afara căsătoriei.

06. Cine poate contesta recunoaşterea paternităţii?

Răspuns:
Orice persoană interesată.

07. Care este termenul de prescripţie în cazul acţiunii în contestarea recunoaşterii de paternitate?

Răspuns:
Dreptul la această acţiune nu este supus prescripţiei extinctive.

08. Enumeraţi cazurile în care recunoaşterea paternităţii este lovită de nulitate absolută

Răspuns:

a) recunoaşterea se referă la un copil care beneficiază de una din prezumţiile legale de paternitate sau care, din afara căsătoriei fiind, are deja paternitatea legal stabilită;
b) recunoaşterea priveşte un copil născut în afara căsătoriei, decedat fără descendenţi fireşti;
c) autorul recunoaşterii este lipsit de voinţă conştientă;
d) manifestarea de voinţă nu a fost exprimată într-una din formele impuse de lege, adică declaraţie la serviciul de stare civilă, înscris autentic sau testament.

09. Cine are calitatea procesuală în cazul acţiunii de stabilirea paternităţii?

Răspuns:
Copilul, în numele căruia acţiunea va fi pornită de către mamă, chiar dacă este minoră, ori de către reprezentantul legal al copilului.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO